Broager Sparekasse Formuecenter

Din sikkerhed

Der er mange love og regler i forbindelse med investering. De er lavet for at tilgodese forbrugernes sikkerhed - og dermed din sikkerhed, når du investerer gennem Broager Sparekasse.

Den 3. januar 2018 er en række nye regler inden for investerings-området blevet indført. Det er EU, der står bag, og reglerne kaldes MiFID II. Kort sagt skal den nye lovgivning give forbrugeren større beskyttelse og bedre indsigt.

Vi gør desuden opmærksom på, at vi som pengeinstitut skal kunne dokumentere alt omkring rådgivning i investering, og derfor bliver telefonsamtaler omhandlende investering optaget.

Broager Sparekasse har fravalgt såkaldte "røde investeringsprodukter". Læs mere om beslutningen nedenfor eller i nyheden her.

Vores holdning

Vi har udarbejdet følgende skrivelser, så du kan se vores holdning og hvad du skal forholde dig til:

I forbindelse med indgåelsen af brancheaftale om styrket ÅOP for investeringsfonde, skal der de steder, der oplyses ÅOP, også oplyses investeringsfondens indirekte handelsomkostninger.

Se de indirekte omkostninger og ÅOP for investeringsfonde (åbner i nyt vindue)

Provision

Vi har allieret os med nogle af de bedste på markedet. Det sikrer os den tryghed og viden, som vi vil have, når vi rådiver dig og andre kunder.

Broager Sparekasse modtager provision fra en række samarbejdspartnere:

Samarbejdspartner Beholdningsprovision

BankInvest 0 - 1,15 %

Sparinvest 0 - 0,75 %

SEBinvest 0 - 0,75 %

Kundeaftaler, Kvalitetsforbedrende services

Som investeringskunde i Broager Sparekasse yder vi kvalitetsforbedrende services, når vi modtager beholdningsprovision fra en af vores samarbejdspartnere. De investeringsforeninger, vi modtager provision af, kan du se her på siden.

Alt efter kundens depotstørrelse yder vi kvalitetsforbedrende service. Denne kvalitetsforbedrende service er opdelt i tre niveauer, angivet i gruppe 1 – 3. Gruppe 1 er laveste niveau, Gruppe 3 det højeste.

Det er alene Formuecentret, der tildeler kunder i gruppe 2 og 3 deres specielle log-in. Dette for at være sikker på, at der er proportionalitet i grupperne. Hvis en kunde skifter gruppe fra 1 til 2 eller 3, vil kunden modtage et log-in. Der opdateres på formuerne hvert kvartal.

 

Kvalitetsforbedrende Service

Kvalitetsforbedrende Service, Gruppe 1
 • www.broagersparekasse.dk - investeringsnyheder
 • Hjemmeside investering
 • Netbank – Handel med værdipapirer / depotoverblik
 • Mobilbank – Handel med værdipapirer / depotoverblik
 • Kvartalsopgørelser depotet, 4 stk. årligt
 • Tilbud om årlig møde om investering med rådgiver
 • Rådgivning om Skat, investeringsforeningsbeviser
Kvalitetsforbedrende Service, Gruppe 2
 • www.broagersparekasse.dk - investeringsnyheder
 • Hjemmeside investering
 • Speciel hjemmeside med eget log-in (ekstra indhold)
 • Netbank – Handel med værdipapirer / depotoverblik
 • Mobilbank – Handel med værdipapirer / depotoverblik
 • Kvartalsopgørelser depotet, 4 stk. årligt
 • Tilbud om 2 årlige møder om investering med investeringsrådgiver, Formuecentret
 • Rådgivning om Skat, investeringsforeningsbeviser
 • Overvågning af anbefalede fonde
 • Nytteværdi af investeringsaften ”Mød en forvalter”
Kvalitetsforbedrende Service, Gruppe 3
 • www.broagersparekasse.dk - ekstra investeringsnyheder
 • Hjemmeside investering
 • Speciel hjemmeside med eget log-in (ekstra indhold)
 • Netbank – Handel med værdipapirer / depotoverblik
 • Mobilbank – Handel med værdipapirer / depotoverblik
 • Kvartalsopgørelser depotet, 4 stk. årligt
 • Tilbud om 4 årlige møder om investering med investeringsrådgiver, Formuecentret
 • Rådgivning om Skat, investeringsforeningsbeviser             
 • Overvågning af anbefalede fonde
 • Nytteværdi af investeringsaften ”Mød en forvalter”

Har du spørgsmål?

Spørg vores Formuecenterdirektør

74 18 38 38

Sende en mail til Leif