Sparinvest

Tre gode investeringsråd

Året går på hæld og når vi kigger tilbage på 2022 har det været et ekstraordinært år, hvor de finansielle markeder har været ubarmhjertige.

Uroen fra blandt andet stigende renter og inflation har bidt sig fast i såvel aktie- som obligationsmarkedet, og mange oplever negative afkast på deres investeringer. Det kan give anledning til usikkerhed og uro, og mange spørger sig selv: "Bør jeg sælge min investering - og lade pengene stå kontant?" For hvad gør man egentlig, når man oplever et usædvanligt investeringsår? Vores samarbejdspartner, Sparinvest, kommer med deres tre gode investeringsråd og anbefalinger til, hvordan man skal forholde sig. Dem bringer vi her.

Største tab på obligationer i 30 år

Den populære strategi - med en blanding af 50 pct. aktier og 50 pct. obligationer - har lidt et tab i 2022. Under normale omstændigheder trækker aktier og obligationer i hver sin retning, hvor de beskytter hinanden. Men denne sammenhæng har været sat helt ud af spil i 2022. Helt ekstraordinært har obligationer givet et større negativt afkast end aktier i 2022. Den stigende inflation har sendt renterne på himmelflugt med historisk styrke og hast og været årsagen til, at investorer har oplevet det største fald i obligationsafkastet i over 30 år.

 

Kilde: Sparinvest, data frem til 30.11.2022
Aktier: MSCI World; Obligationer: Nordea Govt. Bond CM 7

Kriser kommer og går - men hold fast i din strategi

De finansielle markeder går op og ned – det er en del af markedets natur. Så selvom uroen på de finansielle markeder kan få en til at overveje at sælge ud af sin portefølje for at undgå yderligere tab, er det en god idé at tænke sig om en ekstra gang, inden der trykkes på salgsknappen. Der er nemlig stor risiko for, at du går glip af den næste optur, hvis du sælger ud nu.

Tålmodighed betaler sig. Hvis man har tålmodighed med markedet, så bliver man belønnet med attraktive afkast. Det fortæller historien os. I nedenstående graf kan vi se, at man i gennemsnit har fået et afkast på 6,5% om året de seneste 30 år, hvis man har placeret sine penge i en portefølje bestående af 50pct. aktier og 50pct. obligationer. 

Vi kan ikke spå om udviklingen på aktie- og obligationsmarkederne, men det er vores overbevisning, at hvis man spreder sin investering på mange forskellige aktivtyper, så er man godt rustet til de udsving på de finansielle markeder, som man må forvente vil ske.

Kilde: Sparinvest, data frem til 30.11.2022
Aktier: MSCI World; Obligationer: Nordea Govt. Bond CM 7

Hovedbudskaber for 2022

  1. Største fald i obligationer i 30 år som følge af stigende renter 

  2. Atypisk år, hvor kursen på både aktier og især obligationer er faldet

  3. Risikoprofiler med lav risiko har lidt større tab end profiler med høj risiko

  4. 50%/50%-strategien har kun givet negativt afkast i seks ud af 30 år

Gode afkast i forhold til konkurrerende investeringsløsninger

Negative afkast er og bliver negative afkast, og det kan være vanskeligt at finde lyspunkter i det. Men der er dog lys i mørket. Spa-rinvest tilbyder de populære blandede investeringsløsninger, og de har gjort det godt relativt til sammenlignelige investeringsløs-ninger. 

Sparinvest har fonde sammensat af aktier, obligationer og alternativer til alle risikoniveauer. Afkastet på fondene har i det forgang-ne år ligget helt i top i forhold til konkurrenterne, også selv om vilkårene har været vanskellige. De blandede fonde understøtter såvel puljerne i Lokal Puljeinvest som kontoløsningerne i Investeringskonto FRI.

Hovedbudskaber for 2022

  1. Tænk langsigtet. Al erfaring viser, at det er svært at forudsige markedet på kort sigt. Over tid har markedet givet et flot afkast – til trods for kriser og store udsving undervejs.

  2. Spredning er redning. Ved at sprede investeringerne på forskellige typer af værdipapirer, forskellige brancher og for-skellige lande, bliver du mindre sårbar over for overraskende begivenheder.

  3. Vær tro mod din investeringsstrategi. Fokuser på dit langsigtede formål ved at investere. Har du den rette investerings-strategi, skal du holde fast i den – både i medgang og modgang. Så undgår du at handle i panik og foretage irrationelle beslutninger.

 

I videoen herover fra Sparinvest bliver du klogere på PAL-skat, hvornår man betaler det og hvordan det hænger sammen med afkastet.

Kontakt Formuecenteret

og få hjælp til dine investeringer

Find kontaktoplysninger