Krisen i Ukraine

Lukket for handel med russiske værdipapirer

Som følge af krisen i Ukraine har vi nu lukket helt ned for værdipapirhandel med eksponeringer mod Rusland. Det gælder både køb og salg og uanset om papiret handler lokalt eller globalt. 

Vores depotbank har meddelt at de ikke længere kan/vil afvikle disse papirer. De forventer at andre depotbanker indenfor meget kort tid lukker ned på lignende vis.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte vores Formuecenter.