Sparinvest

Formuecenteret 

Farvel til ÅOP og goddag til nyt faktaark

Som investor skal du til at vænne dig af med ÅOP-tallet (Årlige Omkostninger i Procent), da det udgår pr. 1. januar 2023.

Til gengæld indføres en ny fælleseuropæisk omkostningsvisning kaldet PRIIPs, som står for Packaged Retail and Insurance-based Products. Med indføringen af PRIIPs vil alle investeringsfonde, der købes af private investorer, offentliggøre endnu mere detaljerede oplysninger om bl.a. afkast, risiko og omkostninger i et nyt faktaark.

Målet med det nye faktaark er at hjælpe investorer til bedre at forstå investeringsprodukternes karakteristika og vigtigste egenskaber.

Har du spørgsmål til ændringen, er du altid velkommen til at kontakte vores Formuecenter i Broager Sparekasse.

Kontakt Formuecenteret

og få hjælp til dine investeringer

Find kontaktoplysninger