December 2020

SEB Invest nyhedsbrev #1 2021

Månedsligt nyhedsbrev fra SEB Invest

Læs nyt fra SEB Invests afdelinger for december måned 2020.

Se nyhedsbrevet online hos SEB Invest

Økonomien lige nu

US High Yield - Columbia

Månedens afkast for SEBinvest US High Yield blev på 1,3%, hvilket er 0,4% under markedets. Årets afkast blev 4,1% før omkostninger, hvilket er ca. 0,2%-point mindre end markedet.

I månedsrapporten uddyber forvalteren Columbia månedens udvikling på markedet og for porteføljen.

Læs mere her

US High Yield Short Duration


SEBinvest US HY Short Duration gav i december et afkast på 0,7%. Afkastet for hele året blev på 1,4% efter omkostninger. Afdelingens løbende yield er 6,4%, med en varighed på lige over 3.

Sky Harbor, som forvalter afdelingen, uddyber i månedsrapporten månedens udvikling på markedet og i porteføljen.

Læs mere om afdelingen her

Global Opportunity (Morgan Stanley)

SEBinvest Global Opportunity gav i årets sidste kvartal et afkast på 7,5% og gav dermed lidt over 2% tilbage af det høje merafkast. Afkastet for hele året blev imponerende 40,4% efter omkostninger. Benchmark som jo er uden omkostninger gav blot 6,2% og Morgan Stanley har dermed skabt et merafkast på 35,2% - selv efter omkostninger.

Morgan Stanley tager nu ikke nye kunder ind i strategien, men afdelingen i SEBInvest er fortsat åben for handel og nye kunder.

Morgan Stanley som forvalter afdelingen, uddyber i månedsrapporten månedens udvikling på markedet og i porteføljen.

Læs mere om afdelingen her

Emerging Market Aktier (Hermes)

December endte med et positivt afkast på 4,3% for SEBinvest Emerging Markets, hvilket er ca. 0,6% mindre end markedet. Årets afkast sluttede på ca. 14,9% før omkostninger, eller ca. 6,8%-point bedre end benchmarket. 

I månedsrapporten uddyber forvalteren Hermes Investment Management månedens udvikling på markedet og i porteføljen.

Læs mere om afdelingen her

Japanske aktier (One Asset Management)

SEBinvest Japan gav i december et afkast på 1,7%, hvilket er på niveau med benchmarket. Årets afkast sluttede på 15,7% før omkostninger, hvilket er ca. 12,4%-point bedre end det japanske TOPIX indeks.

Forvalteren One Asset Management uddyber i rapporten månedens udvikling på markedet og i porteføljen.

Læs mere om afdelingen her

 

Materialet er et led i SEB's markedsføring og giver en generel oversigt over investeringer, som i øjeblikket anbefales af SEB. Materialet bør ikke ligge til grund for specifikke investeringsbeslutninger. Hvis du ønsker at foretage konkrete investeringer på baggrund af materialet, bedes du tage kontakt til SEB’s rådgivere. Hvis materialet henviser til resultater og investeringsanalyser, bedes du læse den fulde rapport samt eventuelle disclaimere. Råd og information i nyhedsbrevet er baseret på kilder, som SEB har vurderet pålidelige. SEB er ikke ansvarlig for fuldstændigheden eller nøjagtigheden af oplysningerne og for direkte eller indirekte tab, som kan opstå på grund af fejl eller mangler heri. Markedsværdien på finansielle instrumenter kan både stige og falde, og det historiske afkast af et finansielt instrument er ikke en sikker indikation på fremtidlige afkast. Finansielle instrumenter, som er placeret eller investeret i udenlandske markeder, påvirkes også af svingning i valutakurser, som kan få værdien af instrumentet til at stige eller falde.