Sparinvest kommer med deres betragtninger

Påvirkningen af coronavirus

Sparinvest om påvirkningen af coronavirus

Coronavirus er for alvor kommet til Europa. Men hvilken påvirkning har det egentlig på de finansielle markeder og for dig som investor? Sparinvest, som er en af vores samarbejdspartnere, kommer her med deres betragtninger:

"Spredningen af coronavirus fylder mere og mere i mediebilledet, og de finansielle markeder er da heller ikke gået ram forbi. Her er vores bud på, hvordan coronavirusen vil påvirke økonomien og finansmarkederne i den kommende periode. 

Myndighederne har iværksat indgreb, som har til formål at få epidemien under kontrol. Dette gælder både medicinsk forebyggelse og beredskab, men det gælder også i økonomisk forstand, hvor eksempelvis den kinesiske stat stiller likviditet til rådighed for virksomheder, der grundet karantæner og ændrede forbrugsmønstre bliver pressede. Dertil kommer, at rentemarkederne allerede priser en betydelig rentereduktion ind for USA’s vedkommende. Denne adfærd sigter på, at coronavirus bliver midlertidig og kommer under kontrol – samt at den økonomiske indvirkning bliver begrænset. Udfordringen ligger i, hvor længe det vil tage.

Det ser umiddelbart ud til, at virusudviklingen i Kina viser tegn på bedring, mens udviklingen uden for Kina forværres særligt i Sydkorea, Italien og andre dele af EU.

De seneste tre dages reaktion på finansmarkedet tyder på, at investorerne er ved at inddiskontere et forløb, hvor spredningen er en realitet. Det vil sige, at det tager længere tid at komme til stadiet ”under kontrol” end først forventet af finansmarkedet.

Et forventeligt forløb kan illustreres med to stød: 
1. Det negative stød, som udspiller sig i perioden, hvor coronavirus skal under kontrol, og den økonomiske aktivitet indsnævres. 
2. Efterfulgt af det positive stød, som udspiller sig, når coronavirus er kommet under kontrol, og den økonomiske aktivet genetableres. 

Vores vurdering er derudover, at jo værre det negative stød bliver, jo kraftigere bliver det positive stød.

Der vil selvfølgelig være en ”slutefterspørgsel”, som er tabt permanent i form af eksempelvis restaurantbesøg, transport, frisør etc. Økonomien vokser ”under normalen”, men en del af normaliseringen vil indebære, at lagre skal fyldes op, og udskudt forbrug skal realiseres. Økonomien vokser ”over normalen”.

Er coronavirus starten på den næste recession i form af en årelang vending i jobmarkedet?
Det tvivler vi på. Den globale økonomi taber i øjeblikket økonomisk aktivitet, som ikke kommer tilbage. Det har den konsekvens, at både pengepolitik og finanspolitik er i gang med at blive endnu mere lempelig i de økonomier, hvor det er mest nødvendigt. Af den årsag, har vi ikke en adfærd fra den økonomiske politik, som har til hensigt at ”stramme økonomien ihjel” og medføre det typiske strategiske vendepunkt i en årelang konjunkturfremgang. Tværtimod, vi har den modsatte adfærd fra den økonomiske politik. Vi tror, at vi kommer til at se selektive økonomiske indgreb, som overgår forventningerne.

Konklusion: Risikopræmierne stiger i perioden med det negative stød, men falder i perioden med det positive stød. Under den forudsætning er finansmarkedet hastigt i gang med at nærme sig det vigtige flekspunkt, hvor præmierne går fra at stige til at falde."

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Formuecenteret. De svarer gerne på spørgsmål eller rådgiver om dine værdipapirer. Find kontaktoplysningerne her.