Uro i Argentina

BankInvest følger udviklingen

Uro i Argentina

Den urolige situation i Argentina efter valgnederlaget til den reformvenlige præsident Mauricio Macris smitter også af på finansmarkedet.

Vores samarbejdspartner BankInvest har 3 afdelinger med eksponeringer i det argentinske. Alle 3 afdelinger overvåges nøje i forhold til størrelsen af eksponeringer i Argentina.

Fortrøstningsfulde omkring udviklingen

New Emerging Markets er en af afdelingerne, som har eksponering mod Argentina. 7,8% af afdelingen er investeret i 2 virksomheder der beskæftiger sig inden for El- og gasproduktion samt inde for luftfart. BankInvest har været – og er fortsat – trygge ved deres to selskabers langsigtede profitabilitet og ledelse. Begge virksomheder er afgørende for den fremtidige udbygning af den argentinske infrastruktur og energiselvforsyning. Argentina har ikke råd til i længden at importere dyr naturgas, når de selv kan udvikle det, og lufthavnsinfrastrukturen er afgørende både for den fortsatte ekspansion af turistindustrien samt reduktion af de lokale transportomkostninger.

Så selv om disse dages voldsomme udsving i valuta og den politiske usikkerhed ikke kan undgå at påvirke både virksomhedernes prissætning og deres indtjening på kort sigt, ændrer det ikke på virksomhedernes langsigtede forretningsgrundlag. Argentinas historie med tradition for populistiske politikere og endda en nylig teknisk statsinsolvens (2003) levner ikke meget spillerum for fejltrin, og markedets reaktion mandag skal ses i dette lys.

Udviklingen følges nøje

BankInvest følger udviklingen tæt og tilretter løbende deres eksponering i de relevante afdelinger.

Har du spørgsmål til New Emerging Markets eller Emerging Markets Obligationer er du altid velkommen til at kontakte Formuecentret.