Broager Sparekasse garantmøde

Repræsentantskabet

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Sydjysk Sparekasse

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Sydjysk Sparekasse

Onsdag den 13. marts 2024 kl. 18.00 på Hotel Rødding

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
  4. Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen
  5. Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer
    · Godkendelse af vederlag til bestyrelse, revisions- og risikoudvalgets medlemmer samt repræsentantskab
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Valg af revisionsfirma
  8. Eventuelt

Henvendelse i forbindelse med repræsentantskabsmødet skal ske til Annemette Hansen på e-mail: amh@froes.dk eller på telefon 74 99 74 72.

På bestyrelsens vegne

Jørgen Kring Jensen Erik Johannsen
Bestyrelsesformand Bestyrelsesformand