Private opsparingskonti samt Basal betalingskonto og Basal indlånskonto

Information om negative renter

Information om negative renter på private opsparingskonti samt Basal betalingskonto og Basal indlånskonto

Forbrugerombudsmanden har den 14. september 2023 udsendt en pressemeddelelse, hvori hun oplyser, at Forbrugerombudsmanden stævner en større dansk bank for at have opkrævet negative renter på private opsparingskonti, uden først at have indhentet kundernes aktive accept. Stævningen vedrører også vilkårene om negative renter for den pågældende banks Basale betalingskonto og Basale indlånskonto. Du kan se Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse her på Forbrugerombudsmandens hjemmeside.

Vi har i en periode også haft negative renter på visse opsparingskonti. Læs mere om, hvilke produkter der hos os har været omfattet af negative renter via linket til siden om negative renter til højre her på siden. Vær opmærksom på, at stævningen ikke omfatter alle typer indlånskonti.

Baggrunden for at vi indførte negative renter, var det meget lave renteniveau i Danmark, Nationalbankens indlånsrente, der var i minus, og udsigten til at det lave renteniveau ville fortsætte i en årrække. I en periode betalte vi således selv negative renter for vores indlån i Nationalbanken.

Vi har ydermere henholdt os til, at Finanstilsynet, der er tilsynsmyndighed for alle danske pengeinstitutter, tilbage i begyndelsen af 2020 vurderede, at hverken reglerne om god skik for finansielle virksomheder, lov om betalingskonti eller den øvrige finansielle lovgivning, herunder EU-reguleringen, indeholder regler, der forhindrer indførelsen af negative renter. 

Det vil blandt andet fremgå af dine posteringsoversigter i netbank, om du har betalt negative renter. Det vil også fremgå af de årsopgørelser, som vi har sendt til dig, om du har betalt negative renter. I givet fald kan du se beløbet som en renteudgift tilskrevet en indlånskonto. Endelig vil du kunne se i din skattemappe på skat.dk, om du har betalt negative renter. Det fremgår af mappen "Skatteoplysninger" under ”Renteindtægter og indestående”.

Hvis du mener, du uberettiget er blevet opkrævet negative renter på dine opsparingskonti, kan du klage til Det finansielle ankenævn. På deres hjemmeside finder du information herom. Du finder Ankenævnet hjemmeside her.

Vi gør opmærksom på, at krav om tilbagebetaling af negative renter forældes efter 3 år. Kun ved at indgive en klage til Ankenævnet, kan man afbryde forældelsen. En klage om negative renter til Ankenævnet vil blive sat i bero, indtil der er afsagt dom i retssagen anlagt af Forbrugerombudsmanden.