Lokal Puljeinvest

Lokal Puljeinvest giver dig mulighed for at investere din pensionsopsparing i en sammensætning af værdipapier, som passer til dit pensionstidspunkt og dit ønske om afkast.

Omkostninger

Lokal Puljeinvest har ingen skjulte omkostninger. Omkostningerne er lave, fordi mange investerer sammen. Du betaler 0,10% - 1,25% om året i administrationsgebyr, dog minimum kr. 300,- om året.

Afkast

Hvis du eksempelvis investerer kr. 100.000,- og puljeinvesteringen giver et negativt afkast på 11% - ja, så bliver der trukket kr. 11.000,- på din pensionsopsparing.

Hvis puljeinvesteringen derimod giver et positivt afkast på eksempelvis 15% - får du kr. 15.000,- ind på din pension.

Det betyder at du helt nøje kan se, hvordan din pension udvikler sig. Vi mener det er god skik, når vores kunder kan se resultaterne - også når de er negative. Og at du kan se, at der hæves på kontoen, i stedet for at omkostningerne er skjulte. Afkast beregnes en gang årligt.

Følg med i udviklingen

Du modtager hvert år en opgørelse medio januar, hvori du helt præcist kan se, hvordan det er gået det forgangne år.

Du kan også følge udviklingen her på hjemmesiden - hvor udviklingen af de 8 investerinspuljer hver måned bliver opdateret. På den måde kan du se, om det går op eller ned.

Rådgivning og pleje

Gennem en personlig samtale hjælper din rådgiver dig med at finde det helt rigtige puljevalg til din pensionsopsparing. Vi taler med dig om, hvor lang tid der er til dit pensionstidspunkt, og om hvilken pulje der passer til din investeringsprofil.

Med Lokal Puljeinvest får du enkel adgang til mange forskellige markeder. Dine midler bliver løbende investeret på den måde vi aftaler.

Dine investeringer passes dagligt af professionelle investeringsspecialister.

Læs mere på Lokal Puljeinvests hjemmeside.

Risikoprofilafkast - ultimo august 2020

Investeringshorisont Lav Mellem Høj 
 1 - 3 år   -2,64%  -3,95% 
 3 - 7 år -2,64%  -3,95%  -7,87% 
 7 - 10 år -3,95% -7,87% -10,23%
 10 + år -7,87% -10,23% -13,02%

Afkast er angivet som år-til-dato afkast. De oplyste tal er profilernes investeringsmæssige afkast eksklusive pengeinstituttets administrationsgebyr. Se "Beregner" for de samlede årlige omkostninger.

Puljeafkast - ultimo august 2020

Pulje Måned ÅTD 1 år 3 år  5 år 
Korte Obligationer -0,09% -0,21% -1,03% 0,08%  0,67% 
Obligationer -0,08% 1,04% -2,15% 2,06%  2,59%
Danske Aktier 4,61% 19,66% 35,19% 10,31%  10,94% 
Globale Aktier 2,65% -14,66% -6,68% 0,69%  2,28% 
Mixpulje Minimum 0,58%  -2,64%  -1,97%  0,27% 1,24% 
Mixpulje Lav 0,99%  -3,95% -2,23%  0,44%  1,30% 
Mixpulje Middel 1,80% -7,87%  -3,72%  0,29%  1,95% 
Mixpulje Høj 2,23% -10,23%  -5,15%  0,12%  2,12% 
Mixpulje Maksimum 2,51% -13,02%  -6,45% 0,44%  2,28% 

Afkast på 3 og 5 års sigt er angivet pr. år. De oplyste tal er puljernes investeringsmæssige afkast eksklusive pengeinstituttets administrationsgebyr. Se "Beregner" for de samlede årlige omkostninger.

Senest opdateret ultimo august 2020.