Spar op og invester

Aktiesparekonto

Aktiesparekonto

Aktiesparekontoen er en særlig investeringskonto, der kan gøre det nemmere og billigere for dig selv at investere din opsparing i aktier og investeringsforeninger.

Selve aktiesparekontoen er lavet fælles for alle danske banker. Du kan derfor kun have én aktiesparekonto.

For 2024 kan du maksimalt indskyde i alt 135.900 kr. på kontoen. Du må derudover indbetale beløb til dækning af skattebetalingen i det år, skatten skal betales.

Du investerer pengene via Netbanken, Mobilbanken eller via din rådgiver.

Du kan investere i enkeltaktier, dvs. aktier i specifikke selskaber, eller i investeringsforeninger med en overvægt af aktier, dvs. foreninger som primært er investeret i aktier. Klik på linket til højre på siden, og se på SKATs hjemmeside, hvilke aktiebaserede selskaber (ETFer) du kan investere i.

Aktiesparekontoen har en anden beskatningsform end aktieindkomst, da der beskattes efter lagerprincippet. På aktiesparekontoen skal der betales 17% af afkastet, som består af både udbytte, realiserede og urealliserede kursgevinster. Er afkastet negativt modregnes det i fremtidige gevinster på aktiesparekontoen.

Er du interesseret i få en Aktiesparekonto? Så kontakt din rådgiver

 

Fakta om aktiesparekontoen

  • Aktiesparekonto kan kun oprettes af privatpersoner som er fuldt skattepligtige i Danmark.
  • Man kan kun have én aktiesparekonto - hvis du opretter flere på tværs af pengeinstitutter, anses den førstoprettede som den gyldige.
  • Du kan i 2024 indskyde op til 135.900 kroner på din aktiesparekonto 
  • Du beskattes med 17 % af afkastet på aktiesparekontoen. Afkastet opgøres efter lagerprincippet ved årets udgang.
  • Vi indberetter alle oplysningerne til Skattestyrelsen, og skatten beregnes og trækkes via din aktiesparekonto.

Se betingelser for Aktiesparekontoen

Se mere om aktiesparekontoen på SKATs hjemmeside