ALT DET MED SMÅT, MEN VIGTIGT!

Priser, renter og betingelser

Priser og betingelser

Prisinformation

Her finder du vores prisinformation. Åbner som PDF i et nyt vindue.

Prisinformation

Prisinformation for:    Senest opdateret:  
 Privat- og erhvervskunder  1. januar 2024
 Foreningskunder  1. november 2022
Renteoversigt

Her finder du vores renteoversigt. Åbner som en PDF i et nyt vindue.

Renteoversigt

Renteoversigt for:     gældende pr.:  
Ind- og udlån 1. januar 2024
Betingelser, Private

Her finder du betingelser for privatkunder.  Åbner som PDF i et nyt vindue.

Betingelser, privatkunder

Betingelser for: Senest opdateret: 
Kort
Dankort 13. juni 2023
VISA/Dankort 13. juni 2023
Hævekort 18. marts 2019
Mastercard Debit 17. oktober 2022
Mastercard Kredit 17. oktober 2022
   
Services
Betalingsservice 1. maj 2020
e-Boks 10. juli 2010
NemID 4. januar 2012
   
Generelle betingelser og vilkår
Generelle betingelser for selvbetjening 1. februar 2022
Generelle betingelser for overførsel til og fra udlandet 1. januar 2018
Vilkår for betalingskonti 21. marts 2022
   
 Investering
Regler for handel med værdipapirer 30. november 2018
Regler for opbevaring af værdipapirer 1. januar 2018
Depotbestemmelser 17. januar 2023
Ordreudførselspolitik 1. september 2022
Interessekonflikter 2. september 2020
Information om aktionærrettigheder (SRD II) 15. oktober 2020
Aktiesparekonto betingelser 20. maj 2021

 

Almene forretningsbetingelser
Almindelige forretningsbetingelser, privatkunder 17. januar 2023
Betingelser, Erhverv

Her  finder du vores betingelser for erhverv. Åbner som PDF i et nyt vindue. 

Betingelser for Erhverv

Betingelser for:  Senest opdateret:   
 Services
Leverandørservice  1. maj 2020
 Betingelser
Almindelige forretningsbetingelser, erhverv 
17. januar 2023
Generelle regler for selvbetjening 1. februar 2022 
Vilkår for betalingskonti, erhverv  1. januar 2018

Dine rettigheder  

- Når du foretager betalinger i Europa

ALLE KAN FORETAGE ELEKTRONISKE BETALINGER

Enhver forbruger med lovligt ophold i EU har som minimum ret til en almindelig betalingskonto, enten gratis eller mod betaling af et rimeligt gebyr (dvs. en konto, hvortil der hører et hævekort, og som gør det muligt at hæve kontanter, opbevare penge samt foretage og modtage betalinger).

ENS GEBYR FOR BETALINGER I EURO OG I LOKAL VALUTA

Med én enkelt eurokonto kan du foretage alle dine betalinger i hele Europa.

Grænseoverskridende betalinger i euro koster det samme som indenlandske betalinger i euro…

…og fra den 15. december 2019 vil grænseoverskridende betalinger i euro koste det samme som indenlandske betalinger i din lokale valuta.

Det skal koste det samme at hæve kontanter i euro i en anden medlemsstat uden for bankens eget netværk af pengeautomater som i dit hjemland.

STØRRE SIKKERHED, BEDRE BESKYTTELSE

Fra september 2019 bliver dine elektroniske betalinger sikrere takket være stærk kundeautentifikation. Dette sker gennem en kombination af forskellige autentifikationskriterier, f.eks. PIN-kode og fingeraftryk. Vil du gerne vide mere, bedes du kontakte din udbyder af betalingstjenester.

I tilfælde af uautoriseret betaling - f.eks. hvis dit kreditkort bliver stjålet - vil din selvrisiko være højst 50 EUR (undtagen ved grov uagtsomhed).
Du hæfter ikke for en uautoriseret betaling, der finder sted, efter at du har varskoet din bank, eller for en onlinebetaling, hvis din udbyder af betalingstjenester eller banken ikke yder stærk kundeautentifikation.

Hvis det endelige kortbetalingsbeløb ikke kendes på forhånd (f.eks. billeje eller hotelregninger), kan forhandleren kun blokere et aftalt beløb på kortet med dit samtykke.

Ved “direkte debitering” (en betalingsservice, hvorved du bemyndiger en virksomhed til at trække beløb fra din konto) har du 8 uger til at bestride eventuelle uretmæssigt opkrævede beløb. Dine penge skal være tilbageført senest efter 10 arbejdsdage.

RIMELIG PRISSÆTNING

Du har ret til at vide, hvilke eventuelle gebyrer, der opkræves for dine betalinger.

Som regel kan forhandlere, både i forretninger og online, ikke opkræve et tillægsgebyr ud over den angivne pris, når køberen betaler med almindeligt betalings- eller kreditkort. Under visse omstændigheder (f.eks. ved betaling med visse kort) kan der dog opkræves et tillægsgebyr, men dette skal afspejle forhandlerens reelle udgifter for den pågældende betalingsmetode.
Hvis du mener, at du har betalt overpris, f.eks. for en flybillet eller en hotelreservation, bedes du besøge webstedet på næste side for at få nærmere besked om dine rettigheder.

NYE TJENESTEYDELSER

Takket være den seneste teknologi kan du nu benytte dig af nye, innovative finansielle tjenesteydelser, som tilbydes af autoriserede pengeinstitutter og andre regulerede udbydere af betalingstjenester end din egen bank. Dette gør bl.a., at du kan holde rede på dine private finanser eller foretage onlinekøb uden betalings- eller kreditkort. Præcis som banker skal disse nye udbydere af betalingstjenester være autoriserede og underkastes tilsyn, og de skal behandle dine oplysninger sikkert.


EU-reglerne sikrer, at dine elektroniske betalinger kan effektueres problemløst. Men hvis der alligevel skulle opstå et problem, skal din bank eller udbyder af betalingstjenester reagere på klager inden for 15 arbejdsdage. Er du ikke er tilfreds, kan du indbringe din sag for den nationale kompetente myndighed.

Du kan finde yderligere oplysninger her.

DINE RETTIGHEDER I EN NØDDESKAL

EU-reglerne gør, at dine elektroniske betalinger bliver billigere, enklere og sikrere. Sådan fungerer det:

Man kan nu foretage betalinger i næsten hele Europa (nemlig i EU, Island, Liechtenstein og Norge) lige så enkelt og sikkert som i sit hjemland.

En forhandler må ikke længere opkræve tillægsgebyr ved betaling med et kort, der er udstedt i EU.

Reglerne dækker alle former for elektronisk betaling (kreditoverførsel, direkte debitering, kortbetaling, mv.).

Enhver person med lovligt ophold i Europa har ret til en bankkonto til at foretage elektroniske betalinger (“betalingskonto”).

ØNSKER DU YDERLIGERE OPLYSNINGER?

Disse rettigheder findes takket være EU’s reviderede direktiv om betalingstjenester (PSD2), betalingskontodirektivet og anden EU-lovgivning, der har til formål at gøre betalingerne sikrere og nemmere.

Du kan læse mere om dine rettigheder her.

Du kan også downloade brochuren fra Europakommisionen ved at klikke på knappen herunder.

Dine rettigheder, når du foretager betalinger i Europa (Dansk)

Ihre Rechte bei Europaweiten Zahlungen (Deutsch)

Your rights when making payments in Europe (English)

FÅ LÆST BROCHUREN OP

Du kan få brochuren læst op ved at klikke på nedenstående link.

Lyt til oplæst version på dansk

Samarbejdspartnere

Broager Sparekasse formidler produkter for en række finansielle virksomheder og modtager i nogle tilfælde provision for at formidle produkterne.

Sparekassens samarbejdspartnere:

 • Totalkredit A/S
 • Nykredit
 • DLR Kredit A/S
 • Privatsikring A/S
 • Nets A/S
 • PBS International A/S
 • VISA International
 • Mastercard
 • Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter
 • SEB-invest
 • BankInvest
 • Sparinvest
 • SAXO Bank
 • VP Securities
 • Nærpension
 • Nybolig