Gør det nemt

Adgang til skattemappen

Vejledning

Herunder finder du en vejledning til hvordan du kan give Sydjysk Sparekasse adgang til din skattemappe. Har sparekassen adgang til din skattemappe, behøver du ikke sende årsopgørelser til os i forbindelse med oprettelse af kundeforhold, lån med mere.

Læseadgangen kan gives for en tidsbegrænset periode, og du kan altid se i logbogen, hvornår sparekassen har været inde at se dine oplysninger. Sydjysk Sparekasse kan ikke rette i dine oplysninger, men kun læse dem.

Log ind

Gå ind på www.skat.dk og log på Skat/Borger. Vælg menupunktet ’Profil’.

Profiloplysninger

I menupunktet ’Profiloplysninger’ skal du vælge ’Giv adgang til rådgivere eller andre’.

Giv adgang til Sydjysk Sparekasse

I punktet ’Giv adgang til rådgivere eller andre’ skal du indtaste Sydjysk Sparekasses CVR-nummer, som er: 67051815 og dernæst igen indtaste 67051815 i feltet 'Bekræft adgang'.

Du skal sætte flueben under 'adgang' i følgende 4 punkter under ’Tast selv borger’:

  • Se forskudsopgørelsen
  • Se årsopgørelsen mv.
  • Personlige skatteoplysninger
  • Aktuelle indkomstoplysninger/e-skattekort

 I højre kolonne skal du indtaste udløbsdatoen - vi anbefaler at sætte den 4 år frem fra dags dato af.

Godkend og Log af

Når du har valgt de ovennævnte punkter, skal du vælge ’Godkend’ og dernæst ’Log af’.

Husk, at du også skal gøre det samme for en evt. samlever eller ægtefælle, idet begge parter skal give adgang til sparekassen.