Revisionsudvalget

I henhold til bekendtgørelse om etablering af revisionsudvalg, har bestyrelsen i Broager Sparekasse nedsat revisionsudvalget med følgende medlemmer:

Jan Morten Løper

Formand for revisionsudvalget
Medlem af bestyrelsen

Erik Johannsen

Medlem af revisionsudvalget
Bestyrelsesformand

Søren A. Jensen

Medlem af revisionsudvalget
Medlem af bestyrelsen

Udvalgets opgaver omfatter:

· Overvågning af regnskabsaflæggelsesprocessen
· Overvågning af,  om sparekassens interne kontrolsystemer og risikostyringssystemer fungerer effektivt
· Overvågning af den lovpligtige revision af årsregnskabet m.v.
· Overvågning og kontrol med ekstern revisors uafhængighed


Udvalget mødes mindst 3 gange årligt. Jan M. Løper er det særligt kvalificerede medlem.

Jan M. Løper opfylder bekendtgørelsens krav til uafhængighed, samt har de nødvendige kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision.

Til vurdering af Jan M. Løpers kvalifikationer skal særligt fremhæves, at han har indgående indsigt i pengeinsitutsektoren ud fra hans virke som blandt andet medlem af revisionsudvalget.

Revisionsudvalgets kommissorium

Klik på linket herunder for at læse kommissoriet for revisionsudvalget i Broager Sparekasse.