Corporate Social Responsibility

Socialt ansvar

En sparekasse med samvittighed

I Broager Sparekasse lever vi efter et værdisæt, der omhandler ordentlighed og vindermentalitet. Det er grundstenene i Broager Sparekasse, og det betyder, at vi altid agerer på en ordentlig måde i vores arbejde og over for vores medmennesker – og dette med en tro på os selv og vores evner - på trods af vores lille størrelse.

Med grundsten som disse følger også en følelse af ansvar. Vi er en sparekasse med samvittighed, og vi føler et ansvar for at behandle vores verden, vores klima og vores fremtidige generationer på en ordentlig måde, som vi kan stå inde for. 

Vores verden og vores klima lige nu er ved at gennemgå en voldsom udvikling, og al forskning viser, at det går hurtigere end forventet. Klimaforandringer er ikke længere et ord, der klinger af noget fremmed eller noget, der ligger langt ude i fremtiden. Det er rent faktisk en ændring, vi nu kan mærke og se i vores dagligdag. Og selvom det ved første øjekast virker herligt med ekstremt lange og varme somre, er det nogle forandringer, der har meget seriøse konsekvenser for vores planet. Det bliver vi nødt til at tage alvorligt. 

Vi er klar over, at vi, som en lille sparekasse i det sydlige Danmark, ikke kan redde hele verden fra den ene dag til den anden – så havde vi for længst gjort det! Men det vi kan, er at gøre vores del og at hjælpe vores kunder til, at de også får lettere ved at træffe de bæredygtige valg. 

Her kommer vores kerneværdier atter i spil. For med vores vindermentalitet følger ikke kun en tro på, at vi kan skabe de bedste resultater, både for vores kunder og for sparekassen. Den gør også, at vi har troen på, at hvis vi arbejder hårdt og står sammen, så kan vi flytte bjerge og være med til at påvirke udviklingen i en positiv retning. 

Når alt dette er sagt, er det vigtigt for os at gøre klart, at vi stadig er den samme Broager Sparekasse! Intet ved vores DNA ændrer sig, udover at farven bliver lidt grønnere. Vi er stadig det samme lokale pengeinstitut, der har fødderne solidt plantet i jorden, og som har højt til loftet og åbne døre. Vi håber nu blot at kunne give en ekstra håndsrækning for vores samfunds og vores fremtidige generationers skyld.
Bjarne med klimacertifikat

Strøm fra danske vindmøller

Vores strøm kommer fra danske vindmøller.  Det er vi stolte af, for det et endnu et tiltag, som bidrager til den grønne omstilling.  Her er det vores pedel, Bjarne Wollesen, der viser vores certifikat frem. Bjarne arbejder løbende med at optimere vores afdelinger, så vi også her bevæger os mod en fremtid med mindre CO2-udledning.

Mål 7: Bæredygtig energi 

”Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.” 
For os betyder dette, at vi vil være med til at støtte op om et skift væk fra fossile brændstoffer og mod alternative og vedvarende energikilder. Måden vi kan gøre dette på, er ved at bakke op om tiltag, der gør rene energikilder mere tilgængelige. Der, hvor vi også ser vores rolle som pengeinstitut i forhold til dette mål, er ved at tilbyde billige lån og professionel rådgivning til vores kunder, der vil være med til at udskifte eller optimere deres egne energikilder til mere bæredygtige løsninger! 

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund 

”Gør byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.”  Her er vi på hjemmebane! Broager Sparekasse er og vil altid være lokalt forankret. Siden vi startede i 1845 har vi gjort meget for at give tilbage til vores lokalsamfund og bakke op om gode initiativer, der udvikler, skaber muligheder og spreder hjertevarme – så meget, at vi årligt støtter forskellige tiltag med godt 2,5 millioner. Dette holder vi naturligvis ikke op med. Tværtimod vil vi arbejde endnu hårdere for at bakke op og sprede budskabet om gode og bæredygtige projekter og planer, der kan bidrage positivt til vores lokalsamfund.

Mål 13: Klimaindsats 

”Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.” 
Vi vil være med til at vores luft og have er rene til fremtidige generationer. Vi vil arbejde for, at vores lille lokalsamfund kommer til at være en oase, der står frem som et godt eksempel for resten af Danmark og verden. Derfor vil vi arbejde hårdt for at støtte op om bæredygtige projekter og ideer, og samtidig gøre det nemt og tilgængeligt for vores kunder at træffe de bæredygtige og klimavenlige valg – både gennem finansiering og rådgivning. Derudover er vi naturligvis også i fuld færd med at undersøge, hvordan vi selv som sparekasse kan optimere og kompensere, så vi efterlader så lille et klimaaftryk som muligt!

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling arbejder frem mod en bæredygtig fremtid for både mennesker og vores planet inden år 2030. Dette mål er kun realistisk, hvis vi alle hjælper til. Det kan være nemt at tænke, at vi i forvejen gør nok i Danmark. Vi sorterer vores affald, køber LED-pærer (når de er på tilbud) og nogle af os har måske endda indført en eller to kødfrie dage om ugen; det kan da umuligt være vores opgave at rette op på klimaet på vegne af resten af verden, der sviner meget mere end os? Og nej. Vi kan heller ikke ændre det hele alene. Men hvis vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at ændre vores vaner og trække i den rigtige retning, så har vi vores samvittighed lige så ren som vores lokale skove og strande, og kan stå frem som et godt eksempel for resten af landet og verden.

Vi vil hjælpe med at hjælpe 

I Broager Sparekasse arbejder vi hele tiden på at finde nye måder, hvorpå vi kan bidrage til et bæredygtigt lokalsamfund. Derfor har vi udarbejdet nogle produkter, der skal gøre det super nemt og billigt for vores kunder at træffe bæredygtige og klimavenlige valg, der støtter op om vores miljø – både når det handler om rådgivning og finansiering!

ZEROboliglån
For eksempel mener vi ikke, at det må være et uoverskueligt projekt at energioptimere sit hus som boligejer. Der findes så mange forskellige løsninger, store og små, der kan hjælpe til at gøre boliger mere energivenlige, så vi både kan spare på energien, passe på vores hjems indeklimaer, og hjælpe med at passe på vores alles miljø. 

Med ZEROboliglån vil vi gøre det mere tilgængeligt og billigere for vores kunder at vælge en energirenovering af deres bolig! 

Ikke nok med, at vi ved energioptimeringer kan være med til at passe på vores klima, så kan der også være penge at spare på varmeregningen. Men selvom intentionerne er der, kan det godt være svært at gennemskue, hvor man skal starte, og hvad der er mest effektivt. Her følger en liste over blot nogle af de muligheder, der findes:

• Isolering af varmerør 
• Isolering af hulmur 
• Indvendig isolering 
• Udskiftning/installation af varmepumpe 

… Blot for at nævne nogle eksempler. Mulighederne er mange og varierer meget i omfang og pris. Derfor vil vi også gerne hjælpe vores kunder med enhver usikkerhed, der skulle stå til hindring for at overveje en energioptimering af boligen. 

Vi hjælper allerede vores kunder med gode råd om renteudvikling og lånkonvertering, så de kan minimere deres boligudgifter. Men i dag er energiforbruget også blevet en vigtig post – både på vores samvittighedskontoen og på boligbudgettet.

I samarbejde med ZERObolig (en del af ProjectZero) tilbyder vi derfor Energirigtig Boligrådgivning. Med udgangspunkt i en gratis energirapport fra ZERObolig kan vi finde frem til den bedste og mest fornuftige løsning for den enkelte kunde.

Men boligen er ikke det eneste sted, hvor vi meget direkte kan gå ind og hjælpe vores kunder med at træffe et miljørigtigt valg:

ZERObillån+ 
Vi ved naturligvis godt, at det allerbedste for miljøet vil være, hvis vi alle skifter 100% til kollektiv transport – eller tager turen på cykel eller gåben. Men vi ved også, at dette for mange er en utopi, når virkeligheden og hverdagen skal hænge sammen. Særligt i vores landsdel, hvor mange dagligt pendler på arbejde og er afhængige af fleksible transportmuligheder. Heldigvis er der også her muligheder for klimavenlige løsninger, så vi ikke nødvendigvis er tvunget til at cykle fra Broager til Aabenraa. I stedet kan man vælge en energirigtig bil med grøn samvittighed.

Med ZERObillån+ behøver vores kunder, hverken gå på kompromis med fleksibilitet, komfort eller økonomi, når de vælger en miljøvenlig elbil. Med vores grønne billån gør vi det billigere for vores kunder at investere i en elbil med en lav rente. 

Lokalområdet

Vores Lokalpulje, faste og løbende sponsorater uddeles i vores lokalområde, og er med til at bakke op om de initiativer, som gør vores område attraktivt at bo i. 

Medarbejdere

Vores medarbejdere betyder alverden for vores sparekasse. Vi prioriterer, at medarbejderne bliver rustet til fremtiden, udvikler sig i deres job og bevarer motivationen.

Fos os giver det god mening at hjælpe unge mennesker ud på arbejdsmarkedet. Derfor har vi løbende praktikanter fra Finansøkonomuddannelsen ansat, som der er mulighed for at ansætte i traninee-stillinger efterfølgende.

Desuden har vi et samarbejde med AspIT Sønderjylland, som er en erhvervsrettet IT-uddannelse for unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse eller lignende og med særlige behov. I 2020 ansatte vi to praktikanter fra AspIT i vores IT-afdeling, hvorefter den ene er blevet fastansat i en flex-job ordning. For os giver det også god mening at hjælpe dygtige unge mennesker med særlige udfordringer ud på arbejdsmarkedet. Ligesom vi også finder det meningsfuldt at have ansat en flex-jobber i en pedel-funktion, der kommer et par gange i ugen.

Broager Sparekasses ambitioner 

Som en lokalt forankret sparekasse føler vi først og fremmest, at vores ansvar ligger her. I vores lokalsamfund. Vi har gennem alle år haft fokus på at støtte op om gode tiltag og udvikling i vores lokalområde, og det vil vi blive ved med. Vi vil fortsat bakke op om foreningslivet med vores sponsorater og støtte til nye initiativer. Vi tager fortsat vores ansvar alvorligt i forhold til uddannelse og praktik for unge mennesker. I det hele taget ser vi det som vores pligt at give tilbage til det lokalsamfund, som vi selv er en del af.

Vi ser det også som en naturlig ting at følge med tiden, og tiden kalder nu på dette fokus. Der er så mange gode tiltag i vores nærområde, og hvis vi på nogen måde kan bakke om dem, er det vores mission. Til en start har vi lagt vores fokus på bæredygtighed, vores lokalsamfund og på klimaindsatsen. I samarbejde med vores kunder vil vi bidrage til, at den skønneste del af Danmark til også at blive den grønneste del af Danmark!