2016 blev overgået

Sparekassens regnskab slår nye rekorder

Sparekassens regnskab slår nye rekorder

Sidste års rekordår for Broager Sparekasse er netop blevet overgået ved offentliggørelsen af resultatet for 2017.
Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen mandag aften den 26. februar, og er nu klar til offentliggørelse. 

Vi var meget tilfredse med sidste års årsregnskab, men at det i år er endnu bedre, gør vores smil endnu større. Vi beviser, at vi sagtens kan konkurrere mod de store pengeinstitutter, fortæller direktør i Broager Sparekasse, Lars Christensen.

Resultatet i 2016 lød på kr. 20,1 millioner, og toppes i år med imponerende kr. 24,5 millioner. Det er en stigning på 22 % i resultater før skat.

Flotte tal
Basisindtjeningen, som er resultatet før nedskrivninger og kursreguleringer, er steget med kr. 1,8 millioner til i 2017 at udgøre kr. 19,2 millioner.

Rekorden i år 2017 kan hovedsageligt forklares med tre punkter: stigende basisindtjening, faldende nedskrivninger og let stigende kursgevinster.

Forventningerne til året var et resultat før skat i niveauet kr. 17-20 millioner, og med kr. 24,5 millioner, må forventningerne siges at være indfriet – og mere til.

Kapitalprocenten er steget fra 17 % til 18,1 % i 2017. Lovens minimumskrav er 8 %, så sparekassen er meget godt polstret til fremtiden. Sparekassen opfylder allerede nu de kommende forøgede kapitalkrav frem mod 2023.

For 2018 forventes der et resultat før skat på kr. 18-21 mio. - lidt lavere end resultatet for 2017, idet der forventes yderligere pres på rentemarginalen, ligesom der forventes øgede nedskrivninger og lavere kursreguleringer.

Gode lokale kunder
Sparekassens årsregnskab vidner ikke bare om, at det går godt for sparekassen. Årsregnskabet viser også, at Broager Sparekasse overholder alle finanstilsynets målepunkter, og at der fortsat kommer nye kunder til.

Vi er rigtig stolte af det flotte resultat, vi kan præsentere, men vi er også rigtig stolte af de mange gode lokale kunder, vi har. Vi er glade for, at der er flere og flere, som vælger os, fortæller Lars Christensen, og fortsætter:

Vi tror på, at vores lokale tilgang til det at drive et pengeinstitut gør, at flere kigger vores vej. Vi gør en dyd ud af at være synlige og aktive lokalt, og samtidig have fokus på professionel rådgivning i øjenhøjde. 

Se grafer og udvalgte nøgletal for 2017 her
Se Årsrapport 2017 her