Renteændring

Vi hæver ind- og udlånsrenten pr. 22. maj 2023

Renteændringer for privat- og erhvervskunder.


Pr. 22. maj 2023 forhøjer Broager Sparekasse ind- og udlånsrenten for både privat- og erhvervskunder. 

Indlån – privatkunder

Pr. 22.05.2023 forhøjes indlånsrenten på Børneopsparings-, Børnebørnsopsparings-, Maliq-, Cashin-, U28 løn- og U28 opsparingskonti  fra 0,75% p.a. til 1,50% p.a.

Topgarant opsparingskonti hæves:
i intervallet kr. 0 – 249.999 fra 0,50% p.a. til 1,00% p.a.,
i intervallet kr. 250.000 – 499.999 fra 0,75% p.a. til 1,25% p.a.,
indestående fra kr. 500.000 forhøjes fra 1,00% p.a. til 1,50% p.a. 

Indestående, der overstiger kr. 25.000,-  på kapital-, rate- og selvpension samt aldersopsparing forhøjes fra 0,75% p.a. til 1,50% p.a. Ratepension under udbetaling med indestående over kr. 100.000,- forhøjes ligeledes fra 0,75% p.a. til 1,50% p.a.

Lån og kreditter – erhvervs- og privatkunder

Pr. 22.05.2023 forhøjes den variable rentesats for lån og kreditter samt bevilligede overtræk i danske kroner generelt med 0,85 procentpoint. Det svarer til en ændring i debitorrenten på op til 0,8527 procentpoint. 

ZERObillån og ZEROboliglån samt U28 lån og kassekreditter forhøjes med 0,50 procentpoint. Det svarer til en ændring i debitorrenten på op til 0,511 procentpoint

Privatkunder med lån og kreditter vil inden renteændringen modtage oplysninger om, hvad ændringerne betyder for dem.

Har du spørgsmål?

Ved yderligere spørgsmål henviser vi til vores filialer.