Broager Sparekasse Broager filial

Renteændring pr. 6. februar 2023

Renteændringer for privat- og erhvervskunder.

Med baggrund i Danmarks Nationalbanks renteforhøjelser den 28.10.2022 med 0,60 procentpoint og den 16.12.2022 med 0,50 procentpoint forhøjer Broager Sparekasse udlånsrenten for både privat- og erhvervskunder med 1,10 procentpoint. 

Indlån – privatkunder

Pr. 06.02.2023 forhøjes indlånsrenten på Børneopsparings-, Børnebørnsopsparings-, Maliq-, Cashin-, U28 løn- og U28 opsparingskonti fra 0,60% p.a. til 0,75% p.a.

Topgarant opsparingskonti hæves i intervallet kr. 0 – 249.999 fra 0,40% p.a. til 0,50% p.a., i intervallet kr. 250.000 – 499.999 fra 0,60% p.a. 0,75% p.a. og indestående fra kr. 500.000 forhøjes fra 0,75% p.a. til 1,00% p.a. 

Indestående, der overstiger kr. 25.000,-  på kapital-, rate- og selvpension samt aldersopsparing forhøjes fra 0,60% p.a. til 0,75% p.a. Ratepension under udbetaling med indestående over kr. 100.000,- forhøjes fra 0,60% p.a. til 0,75% p.a. 

Lån og kreditter – erhvervs- og privatkunder

Pr. 06.02.2023 forhøjes den variable rentesats for lån og kreditter i danske kroner generelt med 1,10 procentpoint. Det svarer til en ændring i debitorrenten på op til 1,29 procentpoint. 

Privatkunder med lån og kreditter vil inden renteændringen modtage oplysninger om, hvad ændringerne betyder for dem.

Hold dig opdateret

Du kan altid finde de gældende rentesatser på sparekassens hjemmeside.

Ved yderligere spørgsmål henviser vi til vores filialer.