Broager Sparekasse Aabenraa filial

Udfases inden udgangen af 2024

Opsigelse af kundebokse

I henhold til hvidvaskloven skal vi som pengeinstitut føre kontrol med indhold i vores kundebokse i filialerne. Men da vi ikke ønsker at påtage os denne kontrolopgave af hensyn til vores kunder og deres værdigenstande, udfaser vi kundeboksene.

Hvis du er kunde i sparekassen, skulle du meget gerne have modtaget et brev med denne information. Din kundeboks skal være tømt for værdier samt de to tilhørende nøgler skal afleveres inden udgangen af 2023.

Hvis du tømmer boksene inden den 1. marts 2023, får du boksgebyret refunderet.

Hvis du ikke kan finde de to nøgler, der skal afleveres ved tømning, skal boksen opbores mod betaling jf. prislisten.

Vi har kundebokse i vores filial i Broager, Sønderborg og Aabenraa.