Broager Sparekasse Sønderborg filial

Renteændring 

Sparekassen fjerner negativ rente for erhvervskunder og indfører positiv rente for privatkunder

Vi var blandt de første pengeinstitutter til at sige farvel til negativ rente på privatkundernes indestående tilbage i starten af august. Nu siger vi også farvel til negativ rente på erhvervskundernes indestående samtidig med, at vi indfører positiv rente for privatkunder.

”Med disse ændringer er vi tilbage i normalt farvand igen, hvor kunder får penge for at sætte penge i sparekassen. Da den negative rente i sin tid blev indført, havde vi ingen forventning om, at det ville vare så længe, før vi atter kunne vende tilbage til normale tilstande”, fortæller sparekassens direktør, Lars Christensen.

Mere præcist hæver vi indlånsrenten for erhvervskunder fra -0,45% - til 0% pr. 1. oktober 2022. Ændringerne sker som følge af den seneste renteændring fra Danmarks Nationalbank.

Pr. 17. oktober 2022 forhøjes den variable rentesats for udlån og kreditter med 0,75 procentpoint, uanset om lånet er et erhvervs- eller privatudlån. Det svarer til en ændring i debitorrenten på op til 0,7521 procentpoint.

For sparekassens energiforbedrende lånetyper; ZEROboliglån og ZERObillån+ ændres renten 0,50 procentpoint. Det svarer til en ændring i debitorrenten på op til 0,51 procentpoint. ”Ved denne renteændring har vi ved størstedelen valgt at bibeholde den nuværende ydelse på udlån, hvilket betyder, at lånet får en længere løbetid. Berørte privatkunder vil inden renteændringerne modtage oplysninger om, hvad ændringerne betyder for deres lån og kreditter”, fortæller Lars Christensen afslutningsvist.