Broager Sparekasse garantmøde

2,8 mio. kr. sendes tilbage til garanterne

Godt nyt til alle garanter

Repræsentantskabet har i marts besluttet, at kundernes indskudte garantkapital forrentes med 4% for 2021. Det betyder, at garanternes samlede udbetaling lander på 2,8 mio. kr. i garantrente. Udbetalingen skete 1. april 2022.

"I Broager Sparekasse har over 6.000 af vores kunder valgt også at være garanter. Tilliden, som vores garanter viser os, er vi glade for. Det en rigtig god økonomisk opbakning, der understøtter den gode udvikling, vi gennem mange år har haft i sparekassen," fortæller sparekassens direktør, Lars Christensen og fortsætter:

"Vi ser det i høj grad også som et udtryk for, at vores kunder og garanter, betragter Broager Sparekasse som en stærkt og stabil lokal virksomhed, som man gerne vil være en del af. Derfor vil vi også gerne sige ”Tak for lån”. Vi bestræber os fortsat på at leve op til den tillid, garanterne viser os."