Dit nye digitale ID

NemID bliver til MitID

Alle med NemID skal i løbet af 2021 og 2022 skifte til MitID.

Det sker, fordi vi har brug for et digitalt ID, som kan leve op til fremtidens sikkerhedsbehov og som er nemmere at udvikle. 

MitID kommer du til at bruge på samme måde som du indtil nu, har brugt NemID. Du kan logge på din net- eller mobilbank, borger.dk eller andre steder, der kræver dit digitale ID. Med et swipe godkender du på din smartphone eller tablet.

Du får besked, når du skal skifte 

Når det er din tur til at skifte til MitID, får du besked i din net- eller mobilbank. Indtil da skal du ikke foretage dig noget. Du kan dog allerede nu hente MitID appen ned på din smartphone eller tablet.

Selvom du får MitID, skal du fortsat beholde NemID. Det skal du, fordi der i en overgangsperiode kan være enkelte steder, hvor du stadig skal bruge NemID, indtil det er endeligt udfaset.

Alternativer til MitID appen

Hvis du ikke har en smartphone og dermed ikke har mulighed for at bruge MitID appen, har du mulighed for at få MitID kodeviser eller MitID kodeoplæser.

Læs mere om MitID på MitID.dk