Pr. 1. januar 2021 

Gebyr- og renteændringer

Gebyr – og renteændringer

Som varslet den 25. september 2020 ændrer Broager Sparekasse pr. 1. januar 2021 en række renter og gebyrer som følge af det fortsatte negative rentemarked samt et stigende indlånsoverskud.

Vi foretager ligeledes en række gebyrændringer, som kan ses i prislisten på vores hjemmeside fra senest d. 1. december 2020.

For Privatkunder

Beløbsgrænserne for, hvornår du som privatkunde i Broager Sparekasse får tilskrevet negativ rente på dit kontante indestående bliver i denne omgang ændret fra de nuværende 250.000 kr. til 100.000 kr.

For Erhvervskunder

Renteændring

Vi ændrer renten på indlån pr. 1. december 2020 fra -0,60% til -0,75%.

For Foreningskunder

Negative renter

Vi indfører negative renter for foreninger pr 1. april 2021 fra 0% til -0,75%.
Beløbsgrænsen for negative renter er 100.000 kr. på kontant indestående.