Halvår 2020

Halvårsregnskab 2020

Acceptabelt på trods af coronakrisen

Første halvår af 2020 vil uundgåeligt blive husket for coronakrise og en næsten total nedlukning af Danmark i nogle måneder. På trods af coronakrisen er halvårsresultatet 2020 for Broager Sparekasse acceptabelt ifølge direktør Lars Christensen.

Halvårsregnskabet viser et resultat før skat på kr. 2,0 mio. mod kr. 10,5 mio. i 2019. Resultatet skyldes hovedsageligt stigende omkostninger og lavere kursreguleringer end forventet.

”Trods faldende rentemarginal er det lykkedes os at holde de samlede indtægter lidt over niveauet for første halvår 2019”, fortæller Lars Christensen. Indtægterne er fordelt på lavere rente og højere gebyrer. Tilfredsstillende er også den kapitalmæssige overdækning, der pænt holder sig fra sparekassens fastlagte minimumsniveau.

De stigende omkostninger udgør bl.a. engangsomkostninger til IT. Udlån er faldet, hvilket bl.a. skyldes konverteringsbølgen og hjælpepakker i forbindelse med corona. Sparekassens indlån er stigende med kr. 208 mio. på et år. ”En udvikling vi ser i alle pengeinstitutter”, siger sparekassedirektøren.

Coronakrisens betydning på forskellige niveauer

For at dække de estimerede konsekvenser af coronakrisen har sparekassen afsat kr. 5,5 mio. svarende til 0,6% af bruttoudlån som ledelsesmæssigt skøn.

”Vi har heldigvis ikke oplevet, at vores kunder – hverken på privat- eller erhvervssiden har forringet deres betalingsevne som følge af coronakrisen”, siger Lars Christensen. Brancherne ”Handel” og ”Transport, hoteller og restauranter”, som har været mest udsatte under coronakrisen, udgør et begrænset udlån på 5% af samlede udlån.

Under nedlukningen benyttede sparekassen sig i højere grad af online videomøder med kunder, kolleger og samarbejdspartnere, hvilket var en stor succes. ”Digitale løsninger er i stigende grad blevet en mere integreret del af sparekassens hverdag, og udviklingen af disse vil fortsætte fremadrettet”, siger Lars Christensen.

Corona fik også indflydelse på sparekassens 175-års jubilæum i april. ”På grund af corona og af hensyn til vores kunder blev vi nødsaget til at udskyde fejringen af jubilæet – ligesom vores årlige garantmøde er aflyst”, fortæller Lars Christensen, som ser frem til igen at kunne afholde begivenhederne sammen med kunderne.

Et tilfredsstillende år i Vojens

For snart et år siden åbnede sparekassen dørene til en ny filial i Vojens.”Vi er kommet rigtig godt i gang. Der er en fortsat stærk tilstrømning af både privat- og erhvervskunder til filialen. Det er vi rigtig glade for,” fortæller Lars Christensen.

Forventninger til helåret 2020

Forventet helårsresultat er nedjusteret til kr. 9-12 mio. mod forventede kr. 15-18 mio. i årsrapporten for 2019. Nedgangen skyldes de finansielle markeder bl.a. som følge af corona. Kapitalprocenten er dog styrket og udgør 20,5% mod 18,3% for et år siden.