Hvad betyder det for dig? 

Negativ rente for privatkunder

Negativ rente for privatkunder

Som mange andre pengeinstitutter i Danmark har Broager Sparekasse indført negativ rente på indlån for privatkunder.

Pr. 1. januar 2022 er indlånsrenten på privatkunders indlån -0,70 % p.a., som svarer til den rente, sparekassen betaler til Nationalbanken. 

Renteniveauet i Danmark og resten af Europa har i mange år været negativt, og det ser ud til at fortsætte. Når sparekassen placerer indlånsoverskud i Nationalbanken, betaler vi negativ rente til Nationalbanken. Det betyder, at vi betaler penge for at passe på din opsparing. Vi har indført negativ rente til privatkunder, så du som kunde er med til at betale en del af udgiften - på den måde passer vi sammen på den forretning, som den lokale sparekasse også er. 

Vi ønsker fortsat at være den lokale sparekasse, der giver tilbage til lokalsamfundet. For at det kan fortsætte sådan i fremtiden, skal vores konkurrenceevne bevares.

 

Kunder, der skal betale negativ rente

 Kunder  Samlet indestående over
 Kunder med NemKonto 100.000 kr. 
 Kunder uden NemKonto 0 kr. 
 Pensionskonti  25.000 kr.
 Pensionskonti under udbetaling 100.000 kr. 

Find svar på dine spørgsmål

Hvorfor indfører I negativ rente?
Vores kunder sparer mere op, end vi kan låne ud igen. Det indlånsoverskud placerer vi i Nationalbanken. Af det overskud betaler sparekassen negative renter. Det betyder, at det koster os penge at passe på dine penge.

Renteniveauet har i både Danmark og resten af Europa været lavt i mange år, og udviklingen ser ud til at fortsætte. For at vores forretning kan blive ved med at køre rundt, indfører vi negative renter for vores privatkunder, så de også kan være med til at betale en del af regningen.
Hvilke konti bliver omfattet af negativ rente?

Privatkunder med en NemKonto i sparekassen skal betale negativ rente på 0,70% på indestående over 100.000.

Privatkunder uden en NemKonto i sparekassen skal betale negativ rente på 0,70% p.a. på alt indestående.

Kunder med pensionskonti skal betale negativ rente på 0,70% p.a. på indestående over 25.000 kr. For pensionskonti under udbetaling er bundgrænsen 100.000 kr. Garantbeviser, puljeinvesteringer og værdipapirer er ikke inkluderet i det kontante indestående.

Følgende konti er omfattet af renteændringen:

Privatkonti

 • Anfordring - Særaftale
 • Basiskonto
 • Boligkredit
 • BS-pensionist
 • Byggekredit
 • Deponeringskonti (aftales fra gang til gang)
 • Garantkonto
 • Garantlønkonto
 • Grænsekonto - privat
 • Grænsekonto – erhverv
 • Investeringskredit
 • Kredit favør
 • Kreditorbeskyttet konti
 • Lønkonto samarbejdspartner
 • Mellemfinansieringskredit
 • Opsparing
 • Personalekonto
 • Prioritet indlån
 • Prioritetskredit
 • Privat LØN
 • Privatkredit - favør
 • Privatløn – favør
 • Privatkonto – særvilkår
 • ServiceBudget
 • Topprioritet kredit
 • TOPgarant løn
 • TOPgarantopsparing
 • TOPgarant ung løn u28
 • Ung LØN u28
 • Ung OPSPARING
 • XL-konto


Pensionskonti

 • Aldersopsparing
 • Indekskonto
 • Kapitalpension
 • Ratepension
 • Selvpension

Vær opmærksom på, at det kan være, du har omdøbt din konto, så den hedder noget andet end ovenstående. I både din Netbank og Mobilban kan du på den pågældende konto se under 'Kontovilkår', hvilken kontotype din konto er.

Historik

Fra 1. september 2020 var beløbsgrænsen for negativ rente et samlet indestående over 250.000 kr. Fra 1. januar 2021 er beløbsgrænsen for negativ rente ændret til et samlet indestående over 100.000 kr. 

 
Gælder det også for kunder under 18 år?

Nej, vores kunder under 18 år skal ikke betale negativ rente, og vi indfører heller ikke negativ rente på børneopsparinger.

Hvilke produkter er ikke omfattet af negativ rente?

Børne- og ungdomsprodukterne: Maliq-konto, Cash In-konto, børneopsparing og børnebørnopsparing er ikke omfattet af negative renter.  Selvom din børne- eller børnebørnopsparing går op til 21 år, så bliver den ikke berørt af negative renter.

Derudover er følgende konti undtaget for negativ rente:

 • Puljeinvestkonti
 • Indexkonti
 • Særlige indlån i øvrigt

 

Hvad med fælleskonti?

Har du en eller flere fælleskonti, så indgår din del (typisk 50%) som en del af dit samlede indestående.

Som følge af Persondataforordningen (GDPR) kan vi som pengeinstitut ikke trække renten på en fælleskonto. Den konto, hvor renten trækkes på skal være 100% ejet af én kunde. Grunden hertil er, at en medejer ikke skal kunne beregne, hvor stort et beløb den anden medejer har indestående på andre konti.

Vi er derfor nødsaget til at tildele dig en særskilt sumrentekonto, hvorfra den samlede negative rente trækkes. Såfremt dit samlede indestående overstiger 100.000 kr., hvis du har en NemKonto. Hvis du ikke har en NemKonto i Broager Sparekasse gælder det som nævnt på alt indestående.

Se nedenstående eksempel på, hvordan det kan se ud, hvis du skal betale negativ rente af dit samlede indestående inklusiv din del af dine fælleskonti. Eksemplet er med udgangspunkt i, at du har en NemKonto, og dermed skal betale negativ rente på dit samlede indestående over 100.000 kr. 

 

Negativ rente grundlag 

 

 
Hvorfor får jeg en ny sumrentekonto?

Har du en eller flere fælleskonti, så indgår din del (typisk 50%) som en del af dit samlede indestående.

Som følge af Persondataforordningen (GDPR) kan vi som pengeinstitut ikke trække renten på en fælleskonto. Den konto, hvor renten trækkes på skal være 100% ejet af én kunde. Grunden hertil er, at en medejer ikke skal kunne beregne, hvor stort et beløb den anden medejer har indestående på andre konti.

Vi er derfor nødsaget til at tildele dig en særskilt sumrentekonto, hvorfra den samlede negative rente trækkes. Såfremt dit samlede indestående overstiger 100.000 kr., hvis du har en NemKonto. Hvis du ikke har en NemKonto i Broager Sparekasse gælder det som nævnt på alt indestående.

Se eksemplet til ovenstående spørgsmål.

Hvordan undgår jeg at betale negative renter?

Hvis du bliver berørt af de negative renter og du har spørgsmål eller brug for et overblik over, hvilke muligheder du har, så anbefaler vi dig, at du kontakter din rådgiver. Sammen kan I kigge på de forskellige alternativer, der er til at have penge stående i sparekassen. Investering af dine penge, er bl.a.én af mulighederne.

Hvornår bliver den negative rente trukket på min konto? 

Negativ rente for privatkunder træder i kraft 1. september 2020. 

Hvis du ikke har en NemKonto i Broager Sparekasse, trækkes renten på den konto med højeste saldo. Hvis du er medejer af en eller flere konti, der skal betales negativ rente på dele af eller hele beløbet, tildeles du en sumrentekonto, hvorfra renten trækkes.

For pensionskonti tilskrives renten én gang årligt pr. 31. marts. Renterne trækkes på den enkelte pensionskonto.

Kan jeg trække renteudgifterne fra i SKAT?

Ja, renteudgifterne er fradragsberettiget. Gælder dog ikke pensionskonti.

Sådan beregner vi renten

Lønkonto  25.000 kr.
 Budgetkonto 50.000 kr.
 Opsparingskonto 150.000 kr.
 I alt på indlånskonti 225.000 kr.
 Fratrukket beløbsgrænse  -100.000 kr.
 Negativ rentegrundlag pr. år  125.000 kr.
 = 0,70 % af 125.000 kr.     875 kr. 

Pr. 1. januar 2022 er rentesatsen  -0,70% .