Hvad betyder det for dig? 

Negativ rente for privatkunder

Negativ rente for privatkunder

Som mange andre pengeinstitutter i Danmark indfører Broager Sparekasse negativ rente på indlån for privatkunder.

Pr. 1. september 2020 er indlånsrenten på privatkunders indlån -0,60 % p.a., som svarer til den rente, sparekassen betaler til Nationalbanken.  

Renteniveauet i Danmark og resten af Europa har i mange år været negativt, og det ser ud til at fortsætte. Når sparekassen placerer indlånsoverskud i Nationalbanken, betaler vi negativ rente til Nationalbanken. Det betyder, at vi betaler penge for at passe på din opsparing. Vi indfører negativ rente til privatkunder, så du som kunde er med til at betale en del af udgiften - på den måde passer vi sammen på den forretning, som den lokale sparekasse også er. 

Vi ønsker fortsat at være den lokale sparekasse, der giver tilbage til lokalsamfundet. For at det kan fortsætte sådan i fremtiden, skal vores konkurrenceevne bevares.

 

Kunder, der skal betale negativ rente

 Kunder  Samlet indestående over
 Kunder med NemKonto 250.000 kr. 
 Kunder uden NemKonto 0 kr. 
 Pensionskonti  25.000 kr.
 Pensionskonti under udbetaling 100.000 kr. 

Find svar på dine spørgsmål

Hvorfor indfører I negativ rente?
Vores kunder sparer mere op, end vi kan låne ud igen. Det indlånsoverskud placerer vi i Nationalbanken. Af det overskud betaler sparekassen negative renter. Det betyder, at det koster os penge at passe på dine penge.

Renteniveauet har i både Danmark og resten af Europa været lavt i mange år, og udviklingen ser ud til at fortsætte. For at vores forretning kan blive ved med at køre rundt, indfører vi negative renter for vores privatkunder, så de også kan være med til at betale en del af regningen.
Hvilke konti bliver ramt af negativ rente?

Privatkunder med en NemKonto i sparekassen skal fra 1. september 2020 betale negativ rente på 0,60% p.a. på samlet indestående over 250.000 kr. 

Privatkunder uden en NemKonto i sparekassen skal fra 1. september 2020 betale negativ rente på 0,60% p.a. på alt indestående.

Kunder med pensionskonti skal fra 1. september 2020 betale negativ rente på 0,60% p.a. på indestående over 25.000 kr. For pensionskonti under udbetaling er bundgrænsen 100.000 kr. Garantbeviser, puljeinvesteringer og værdipapirer er ikke inkluderet i det kontante indestående.

Gælder det også for kunder under 18 år?

Nej, vores kunder under 18 år skal ikke betale negativ rente, og vi indfører heller ikke negativ rente på børneopsparinger.

Hvilke produkter er ikke omfattet af negativ rente?

Børne- og ungdomsprodukterne: Maliq-konto, Cash In-konto, børneopsparing og børnebørnopsparing er ikke omfattet af negative renter.  Selvom din børne- eller børnebørnopsparing går op til 21 år, så bliver den ikke berørt af negative renter.

Derudover er følgende konti undtaget for negativ rente:

  • Deponeringskonti
  • Puljeinvestkonti
  • Indexkonti
  • Boligopsparing 
  • Særlige indlån i øvrigt

 

Hvad med fælleskonti?

Har du en eller flere fælleskonti, så indgår din del (typisk 50%) som en del af dit samlede indestående.

Hvordan undgår jeg at betale negative renter?

Hvis du bliver berørt af de negative renter og du har spørgsmål eller brug for et overblik over, hvilke muligheder du har, så anbefaler vi dig, at du kontakter din rådgiver. Sammen kan I kigge på de forskellige alternativer, der er til at have penge stående i sparekassen. Investering af dine penge, er bl.a.én af mulighederne.

Hvornår bliver den negative rente trukket på min konto? 

Negativ rente for privatkunder træder i kraft 1. september 2020. 

Den negative rente tilskrives ultimo hvert kvartal på din NemKonto. Første gang er det d. 30. september 2020. 

For pensionskonti tilskrives renten d. 31. marts 2021. Renterne trækkes på den enkelte pensionskonto.

Kan jeg trække udgifterne fra i SKAT?

Ja, renteudgifterne er fradragsberettiget.

Sådan beregner vi renten

Lønkonto  25.000 kr.
 Budgetkonto 50.000 kr.
 Opsparingskonto 150.000 kr.
 I alt på indlånskonti 225.000 kr.
 Fratrukket beløbsgrænse  -250.000 kr.
 Negativ rente pr. år  0 kr.
 = 0,60 % af 0 kr.