Værdiskabende relationer

Morgenmøder med mening

Broager Sparekasse afholder morgenmøder for erhvervskunder, som kan blive klogere på markedsføring, ejerskifte, digitalisering eller noget helt fjerde. 

Som erhvervskunde i Broager Sparekasse har du flere fordele end de gængse bank-produkter, som vi selvfølgelig også tilbyder på lige fod med andre pengeinstitutter. 

Mere end snak om kassekredit og netbank

"Vi vil gerne tilbyde vores kunder mere end snak om kassekredit og andre bankprodukter. Ved at facilitere nogle simple morgenmøder eller fyraftensmøder med forskellige emner er vi med til at skabe værdi for vores kunder, og styrke dem i deres dagligdag. Det er både godt for os og for dem",  fortæller erhvervsrådgiver, Morten Drasbek. 

Et morgenmøde kan fx. have en varighed af 1,5 time, hvor en udefra kommer og fortæller om et bestemt emne. Herudover er der mulighed for at snakke og netværke med de andre deltagere, som sidder med nogle af de samme udfordringer.

Nye perspektiver og et sparrings-fællesskab

Heidi Frederikke Jørgensen, medejer af Keller & Co. og Promenaden i Sønderborg har været med til et af vores møder om markedsføring. Hun fortæller, at hun blev bekræftet i, at hun skal fortsætte med de markedsførings-tiltag, hun er i gang med i forhold til virksomhedernes synlighed. 

"Hver især har vi fået nogle forskellige ting med fra mødet. Dialogen efterfølgende med de øvrige deltagere gjorde det tydeligt, at vi alle er vidt forskellige steder. Men det gjorde det blot mere interessant at sparre med hinanden. Vi kunne alle lære ved hinanden", fortæller Heidi Frederikke Jørgensen.

Forslag til emner 

Har du spørgsmål til møderne eller forslag til emner, er du velkommen til at kontakte erhvervsrådgiver Morten Drasbek. Morten kan kontaktes på mdr@broagersparekasse.dk eller tlf. 7418 3845. 

Pia S. Rautert fra Easy Pisi Aps gør deltagerne på morgenmødet om markedsføring klogere på, hvordan deres virksomheder bliver synlige på Google og Facebook.

Morgenmøde i Broager Sparekasse

Deltagerne i morgenmødet om Digitalisering kom fra Hørup Murerforretning, Ebbesen Byg og SH Byggeri.