HAR DU EN KLAGE?

Klagevejledning

Sådan klager du i Broager Sparekasse

I Broager Sparekasse gør vi alt for at lytte og yde en rådgivning, der tager udgangspunkt i netop dine ønsker, planer og behov, men det kan selvfølgelig ske, at du ikke er tilfreds med den behandling, du har fået hos os. I så fald er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller ledelsen i din lokale afdeling.

Kan I ikke nå til enighed - og hvis du derfor ønsker at klage - kan du kontakte sparekassens klageansvarlige:

Broager Sparekasse
Storegade 27
6310 Broager 
Att. Direktør Lars Christensen
Email: lbc@broagersparekasse.dk

Tlf. 74 18 38 27

 

Behandling af klage

Afhængig af klagens indhold og omfang, kan du forvente, at din klage vil blive behandlet og besvaret inden for 2 uger. Hvis du sender en e-mail, skal du være opmærksom på, at den ikke bliver krypteret. Du bør derfor ikke sende fortrolige, herunder personlige og økonomiske oplysninger med e-mail. I stedet bør du sende klagen med almindelig post.


Fører henvendelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, kan du vælge at indbringe klagen for:

Pengeinstitutankenævnet,
St. Kongensgade 62, 2. sal,
1264 København K
Tlf. 35 43 63 33

sek@fanke.dk
www.fanke.dkEU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage.
Klage indgives på http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal Broager Sparekasses e-mail adresse info@broagersparekasse.dk angives. Klager vedrørende Broager Sparekasses overholdelse af den finansielle lovgivning kan indbringes for Finanstilsynet. Klager over Broager Sparekasses behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal,1300 København K, tlf. 33 19 32 00, www.datatilsynet.dk.