kollaps i den finansielle sektor

Begrænset eksponering mod Credit Suisse

Bankkrise - men ikke finanskrise

Kollapset af Credit Suisse har skabt uro i medierne de sidste dage - og dønninger på det finansielle marked.

Vores samarbejdspartner Sparinvest giver her en opdatering på markedssituationen.

Se nyheden på Sparinvests hjemmeside

Hvad betyder det for Sparinvests positioner?

Sparinvest har - og har haft - en meget begrænset eksponering til Credit Suisse. Selskabet indgår ikke i nogen af Sparinvests aktive aktiefonde, men udgjorde op til 0,1% i Sparindex’ europæiske indeksafdelinger og 0,03% i to globale indeksafdelinger i marts, hvilket vi anser som en meget lav andel.

Sparinvests Valueteam valgte at sælge alle positioner i Credit Suisse i begyndelsen af sidste uge og har dermed undgået tab som følge af korrektionen i fredags.

På obligationssiden er Credit Suisse repræsenteret i vores Investment Grade- og korte High Yield-afdelinger; Eksponeringen udgjorde op til 1,0% i afdelingerne Bæredygtige Virksomhedsobligationer IG og Global Investment Grade i begyndelsen af marts og faldt til omkring 0,8% i fredags - for at være nogenlunde tilbage på niveau i dag. Alle positioner er i form af seniorkrav mod virksomheden, som vi anser for at være rimelig sikre.

Afdelingerne Virksomhedsobligationer HY Kort og Global Short Dated High Yield har også en position i CS’ seniorgæld i niveauet 0,7%. Den har pt. samme kurs, som da obligationen blev købt i december 2022.
Sparinvest har ingen eksponeringer mod Credit Suisses AT1-obligationer.

Både virksomhedsobligationer og indeksaktier indgår i de blandede produkter, hvilket betyder, at de blandede produkter kun er indirekte eksponeret mod Credit Suisse. Det er igen meget begrænset - med andele under 0,1% før korrektionen i fredags.

Kontakt Formuecenteret

og få hjælp til dine investeringer

Find kontaktoplysninger