Formuecenteret 

Om tab på aktier og obligationer i en krisetid

Rentestigninger, inflation og mangel på materialer og arbejdskraft udfordrer økonomien og påvirker aktie- og obligationsmarkedet. Vores formuecenterdirektør, Leif Thomassen, giver en status på den aktuelle situation og kommer med sine anbefalinger til, hvordan du som investeringskunde skal forholde dig til dine tab på aktier og obligationer.

For Leif tegner der sig et tydeligt billede af, at vi ikke længere kan nå pedalerne, når det gælder investeringer. Der er langt ned, og vi er ikke lige så godt kørende, som vi plejer at være.

Hvordan oplever du den aktuelle situation på aktie- og obligationsmarkedet?

Både aktie- og obligationsmarkedet er voldsomt udfordret. Det er usædvanligt, at ellers normalt sikre obligationsinvesteringer svinger så meget. Visse obligationstyper har leveret negative afkast på den forkerte side af -20%, hvis man medregner inflationen.

Når aktiemarkederne også er negative i størrelsesordenen -15% på det brede indeks, så er det svært som investeringskunde at se på sine tal og være tilfreds.

Der forlyder også om recession, som kan komme til at gøre ondt værre. I øjeblikket befinder vi os et sted mellem svært og umuligt, når der skal findes en nogenlunde risiko for sine investerede midler.

Hvad er årsagen til, at vi ikke kan nå pedalerne længere?

Det er uden tvivl grundet stigende renter og inflation. Når renterne stiger, falder kurserne på obligationerne. Det kan vi også se på den lånerente, der er på boligmarkedet ved nye kreditforeningslån. I januar kunne et huskøb klares til en rente på 1%. Nu hedder renten snart 5%. Det betyder meget for den fremtidige husleje. Omvendt er det på den lange bane ”godt” for obligationsinvestoren.

Inflationen udhuler købekraften, og det betyder, at det ikke er muligt at købe de samme varer for 100.000 kr. om nogle år, som det er i dag, fordi priserne er steget. Vi ser også prisstigninger over en bred kam af varer – alt fra byggematerialer til mælken i køledisken.

Stigende renter og inflation er skidt for aktiemarkedet. Når renten stiger, skal virksomhederne betale mere i rente på de lån, de har behov for, for at vokse. Det betyder, at indtjeningen på den lange bane naturligt vil falde, og dermed vil aktierne falde. Derudover har der været leveringsproblemer fra specielt Sydøstasien. Vi ser også, at lagrene med varer hober sig op, så der produceres ikke det samme som før. Disse varer skal først ud af lagrene, før de igen vil blive produceret i samme mængde som før.

Da forbrugerne samtidig træder baglæns i pedalerne og bremser op, og undlader at forbruge, så er det en rigtig skidt cocktail for aktiemarkederne. Det betyder ny prissætning på aktiver, som er lavere end før, og så opleves det som kurstab.

Det er let nok at være glad, når alt stiger og solen skinner. Det er straks langt sværere at se til hver dag, at kurserne falder, og værdier bliver mindre for hver dag, der går.

Hvordan ser det ud på den historiske bane?

Langt størstedelen af vores kunders investeringer er langsigtede. Det er bare svært, når hukommelsen fungerer kortsigtet. Vi husker desværre bedre de negative tendenser end de positive.

I tabellen herunder - fra vores samarbejdspartner BankInvest - ses udviklingen i S&P 500 (verdens største index fra USA), det danske C25-index samt et index over danske obligationer.

Bankinvest graf

Note: datatrækkene ovenfor er ikke helt ens, hvilket skyldes helligdage på de tre markeder.


Leif Thomassen, formuecenterdirektør i Broager Sparekasse

Her ses tilbage til 2012, for at se om der er en tendens til, at det retter sig, og hvilket afkast det har leveret i et historisk perspektiv. Uden at der er nogen garanti for fremtidige afkast. Til gengæld rummer denne tidsperiode også mange svære udfordringer og udsving på markederne. Olieudfordringerne i 2015, det voldsomme dyk i aktier i 2018, Covid19 samt det vi har set i 2022.

Hvis vi ser tilbage, har det ikke været helt skidt at lægge sine investeringer som nedenfor.

Hvor lang tid varer udsvingene på aktie- og obligationsmarkederne?

I Formuecenteret tror vi på, at det vigtigste er, at der kommer ro på rentemarkederne, og at alt ”det dårlige” bliver indregnet i renterne. Hvor lang tid det varer, det ved vi ikke, men det kommer til at tage en rum tid inden de stabiliseres.

Hvis Ruslands invasion af Ukraine afsluttes og der bliver indgået en fredsaftale, vil det tage en del af trykket af markederne. Og så skal der ro på den kraftigt stigende inflation. Det ser vi, at de ansvarlige i USA og EU er i gang med ved at forhøje renterne.

Vi håber på en faldende inflation i 3. kvartal 2022, for det vil stabilisere markederne. Hvis inflationen fortsætter, kommer vi til at se endnu større negativ effekt på markederne.

Skal man forblive i sine investeringer, sælge for at undgå tab eller købe nye?

Det primære råd nu og her vil være at øge kontantbeholdningen.

Vores anbefaling vil være at forblive tro imod sine investeringer. Det vil i langt de fleste tilfælde være en fin løsning. Det handler også om, hvilke aktivklasser og aktiestile, der er investeret i.

Hvis du overvejer at sælge og tage tabet hjem, kan det være, du er ”utro” mod din risikoprofil. Det vigtigste parameter omkring investering er altid tidshorisonten, så overvej dette.

Hvis du overvejer at købe nu, så er det billigere end i januar eller for et år siden grundet de store fald, der har været. Hvis du har is i maven, er det en mulighed.

Vi kommer aldrig til at lave en anbefaling, der er imod mavefornemmelsen. Vi ved ikke med sikkerhed, hvilken retning aktie- og obligationsmarkedet tager. Det må tiden vise.


Få hjælp til dine investeringer 

En ting er dog sikkert, og det er, at du altid kan hente hjælp og rådgivning i Formuecenteret i Broager Sparekasse. Vi står altid til rådighed, hvis du ønsker en gennemgang af netop dine investeringer og en snak om, hvordan og hvorfor. Vi hjælper også gerne til med en genberegning af dine værdipapirer, for igen at gøre det muligt for dig at nå pedalerne. 

Kontakt Formuecenteret

og få hjælp til dine investeringer

Find kontaktoplysninger