Bæredygtig opsparing

BankInvest-fonde bliver CO2-neutrale

BankInvest-fonde bliver CO2-neutrale

BankInvests svanemærkede investeringsfonde bliver nuCO2-neutrale. Som den første kapitalforvalter i Nordeuropa kompenserer BankInvest fuldt ud for CO2-udledningen i deres bæredygtige investeringsfonde.

Danske investorer viser stigende interesse for at investere deres opsparing i bæredygtige og ansvarlige fonde, der påvirker verden i en positiv retning - og især klimaet fylder meget.

Det har BankInvest nu imødekommet ved at gøre deres svanemærkede aktie- og obligationsfonde CO2-neutrale.
”Vi ser en meget stor appetit på bæredygtige investeringer, der påvirker verden i en positiv retning. Vi kan også se, at især klimaet fylder meget i investorernes bevidsthed,” siger Lars Bo Bertram, adm. direktør i BankInvest.

BankInvest stiller i forvejen høje krav til investeringerne i deres svanemærkede fonde, som allerede har et meget lav CO2-aftryk på under 50 % af markedsindekset, samtidig med at de scorer meget højt på deres bidrag til FN's verdensmål og ESG-indsats.

Sådan arbejder BankInvest

Måler
BankInvest måler CO2-aftrykket på alle porteføljer, hvor det er muligt. CO2-aftrykket fremgår af bæredygtighedsrapporten, Bæredygtigt aftryk, som findes på 27 fonde.

Reducerer
BankInvests svanemærkede fonde har et mål om en reduktion på 50 % af CO2-udledningen sammenlignet med deres markedsindeks. På tværs af alle porteføljer har vi derudover valgt at reducere fossile investeringer.

Kompenserer
På BankInvests svanemærkede fonde kompenserer de for det CO2-aftryk, som virksomhederne i porteføljen udleder svarende til ejerandelen i virksomheden.

Projekter der gør en forskel

Initiativet sker ved, at BankInvest køber CO2-kreditter svarende til den konkrete udledning fra de virksomheder, fondene investerer i.
Det betyder, at hvis ”Virksomhed A/S” fx udleder 100.000 tons CO2, og BankInvest ejer 1 % af selskabet, køber BankInvest CO2-kreditter, der modsvarer en reduktion på 1.000 tons CO2.

BankInvest har købt CO2-kreditter i projekter der bevarer regnskoven i Amazonas og etablerer teaktræsplantager i Mexico. 

Kontakt vores formuecenter for at høre mere.