Fondsopdatering

Mixpuljer - december 2018

Fondsopdatering Mixpuljer

2018 har på mange områder været et udfordrende investeringsår, ikke mindst på aktiemarkederne, hvor flere års kursstigninger er blevet afløst af kraftige kursudsving. De seneste måneder har bevægelserne mest været ned, og de fleste aktiemarkeder ser nu ud til at ende året i minus.

De faldende aktiekurser har naturligvis også sat sit præg på flere af Sparinvests afdelinger, hvor aktieafdelingerne generelt er i rødt år-til-dato. Men det med afkastet er jo som regel lidt mere nuanceret end det absolutte afkast alene, og vi har derfor valgt at kommentere kursudviklingen på Sparinvest SICAV Blandede fonde/Mixpuljer.

I videoen nedenfor ses Chefstrateg David Bakkegaard Karsbøl, Sparinvest gennemgå performance i 2018 frem til udgangen af november i fire blend-fonde.