Pesoen under tryk

Argentina i finansielt stormvejr

Argentina i finansielt stormvejr

Argentina er kommet alvorligt i søgelyset på de finansielle markeder på grund af en faldende pesos, stigende renter og faldende aktiekurser. 
Både USD og danske kroner er i dag godt 50 % stærkere over for pesoen end ved årets begyndelse.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores formuecenter.