Ombytningsforhold og restudbytte fastgjort

Globalt Forbrug og Højt Udbytte Aktier

Globalt Forbrug og Højt Udbytte Aktier

I forbindelse med at BankInvest har besluttet at sammenlægge investeringsforeningerne BankInvest Globalt Forbrug og BankInvest Højt Udbytte Akter er ombytningsforhold og restudbytte nu fastgjort.

Globalt Forbrug A
For Globalt Forbrug A er ombytningsforholdet efter restudbyttet opgjort til 1:0,841375 (afrundet), således at en andel i den ophørende andelsklasse ombyttes til 0,841375 andele i den fortsættende andelsklasse.

Ombytningsforholdet er beregnet ud fra følgende indre værdier, der anvendes i forbindelse med investors skattemæssige opgørelse:

Globalt Forbrug A: 121,4987, Højt Udbytte Aktier A: 144,4048.

Restudbyttet er opgjort til 32,69 kr. pr. bevis.

Læs mere på Bankinvests hjemmeside.