Beskatning af dine investeringer

Sparinvest - guide til selvangivelsen

Sparinvest - guide til selvangivelsen

Så er der kommet en vejledning fra Sparinvest til selvangivelsen.

Mange investeringsforeninger udgiver i disse dage en vejledning til,hvordan du selvangiver dine investeringer. Og i vejledningen kan du læse mere om, hvordan investeringsforeningsbeviser beskattes.

Hvis du ikke har dine investeringsbeviser i Sparinvest, kan du søge på din investeringsforenings hjemmeside og finde hjælp der.

Ens for alle er, at obligationer- og aktieafdelinger beskattes ens, uanset, hvilken forening der er tale om.

Download vejledningen fra Sparinvest