Aktiemarkedet i bevægelse

Investeringsmarkedet p.t.

Investeringsmarkedet p.t.

Læs Sparinvests Chefstrateg David Bakkegaard Kaarsbøl kommentar til de aktuelle bevægelser på investeringsmarkedet:
”Markederne er fortsat ramt af nervøsitet i forlængelse af de gode makro-økonomiske nøgletal fra USA. Specielt en større end forventet lønfremgang fik obligationsmarkedet til at sende renterne op i forventning strammere pengepolitik og færre obligationsopkøb fra centralbankerne. Netop forventningerne om en hastigere end forventet normalisering af pengepolitikken affødte store prisfald i et aktiemarked, der i forvejen var dyrt og handledes på forventninger om fortsat høj indtjeningsvækst samt relativt løs pengepolitik.

VIX-indekset er nærmest eksploderet fra under 15 til over 45 på under tre handelsdage, og flere ETF’ere baseret på VIX-derivater er ophørt med at handle grundet voldsomme tab og problemer med risikostyring i disse. 

I valutamarkedet falder EUR en anelse, mens USD stiger. JPY er – lidt atypisk – stort set uberørt af den forøgede volatilitet, hvor man normalt ville forvente en stigning heri. EM-valutaer falder også kun moderat.

Det er en klassisk reaktion i et marked, som er steget støt og roligt i for lang tid og ikke har haft nogen pengepolitiske eller andre trusler imod et rosenrødt scenarie. Ser vi eksempelvis på nogle af de største og mest likvide ETF’er i verden (SPY(på S&P500), HYG og JNK(begge HY erhvervsobl.markedet)), har disse alle i går (den 5. februar) kunnet erhverves til en – efter forholdene – historisk stor rabat i forhold til deres indre værdier. Når dette sker, er det normalt et pålideligt tegn på, at den kortsigtet bund er nået. Dertil kommer, at de ledende indikatorer i alle de store regioner stadig peger opad, og at indtjeningsvæksten i globale virksomheder stadig vil være ganske pæn over det næste års tid – eller endnu længere. 

Min vurdering er, at dette fald i aktiepriserne er overgjort og en udmærket købsmulighed på kort sigt. Selvom pengepolitikken for fremtiden vil blive strammere, er den stadig understøttende for aktiemarkedet, som også over de kommende måneder kommer til at opleve stærk indtjeningsvækst. 

Inflationsforventningerne kan dog stige yderligere, hvilket kan medføre større tab i de lange obligationer”.