September 2020

Nyt fra SEB Invest

Månedsligt nyhedsbrev fra SEB Invest

Læs nyt fra SEB Invests afdelinger for september måned 2020.

Se nyhedsbrevet online hos SEB Invest

Økonomien lige nu

Medvind på aktiemarkedet

Årets tredje kvartal bød på yderligere stigninger på aktiemarkederne trods markante fald i de ledende superstar teknologiselskaber i september. Foreløbigt har vi da også set en top på aktiemarkedet den 2. september. Det globale økonomiske opsving har været stærkere end ventet, men det er uensartet pga. forskelle i håndteringen af Covid-19. I USA er slutspurten op til præsidentvalget også gået i gang.

Globale aktier i MSCI World AC steg 3,4% (i DKK) og de danske aktier var den suveræne højdespringer med en stigning på 10,7%. 

Læs mere om de økonomiske aspekter her

Danske Obligationer

SEBinvest Mellemlange obligationer gav i 3. kvartal et afkast på 0,79% før omkostninger, hvor benchmarket gav 0,28%. Det blev således til en merperformance på 0,51% før omkostninger, og dermed blev årets afkast forbedret væsentligt. Samlet for 2020 er afkastet nu -0,54%

Læs mere om afdelingen her

Danske Aktier

Afkastet på SEBinvest Danske Aktier blev i september 1,1%, hvilket var lige under benchmarkets afkast på 1,36%. Afdelingens afkast er med 17,8% foran benchmarket med ca. 2% før omkostninger.

Porteføljen har som altid en overvægt til stabilitet, hvor stabile selskaber i dag udgør 65% af porteføljen mod 61% i det investerbare univers.

Læs mere om afdelingen her

Europa Small Cap - Europas bedste

SEBinvest Europa Small Cap gav i september 1,8% i afkast før omkostninger, hvilket er 2,4% bedre end benchmarket. Afdelingen har nu givet 29,3% mere i afkast end benchmarket (før omkostninger), hvilket i absolutte tal er et positivt afkast på 18,6%.

Der er fortsat ingen andre europæiske investeringsforeninger, som investerer i europæiske small cap selskaber, der har givet et højere afkast. Og det uanset om det gælder 2020, eller man ser på 1, 3, 5 eller 10 års sigt.

Læs mere om afdelingen her

Emerging Markets FX Basket

Wealth Invest FX Basket gav i september et positivt afkast på 0,81%. Afdelingen har givet et afkast på -10,7% siden årsskiftet.

September var præget af mere blandet appetit på risiko som følge af det kommende præsidentvalg. Men selvom risikoappetitten generelt faldt ,outperformede EM valutaerne over måneden.

Læs mere om afdelingen her

Europa Højt Udbytte

SEBinvest Europa Højt Udbytte har haft et svært 2020, og september endte med negativt afkast på -1,2%, hvilket dog er 0,2% bedre end benchmarket. For hele året er afkastet -15,7%, hvilket er 2,6% mindre end benchmarkets afkast.

Læs mere om afdelingen her

Kreditobligationer

SEBinvest Kreditobligationer gav i august 0,21% før omkostninger svarende til ca. -0,1%-point mindre end benchmarket. Årets afkast er 0,26%, hvilket er lige under benchmarkets afkast på 0,39%

Læs mere om afdelingen her

SEBinvest Balance

SEBinvest Balance kom fint gennem 3. kvartal med afkast mellem 1,6% og 4,7%. Balance Defensiv gav 1,6%, Balance Stabil 2,9% og Balance Vækst gav 4,9% alle efter omkostninger.

Læs mere om SEBinvest Balance Defensiv her

Læs mere om SEBinvest Balance Stabil her

Læs mere om SEBinvest Balance Vækst her

Materialet er et led i SEB's markedsføring og giver en generel oversigt over investeringer, som i øjeblikket anbefales af SEB. Materialet bør ikke ligge til grund for specifikke investeringsbeslutninger. Hvis du ønsker at foretage konkrete investeringer på baggrund af materialet, bedes du tage kontakt til SEB’s rådgivere. Hvis materialet henviser til resultater og investeringsanalyser, bedes du læse den fulde rapport samt eventuelle disclaimere. Råd og information i nyhedsbrevet er baseret på kilder, som SEB har vurderet pålidelige. SEB er ikke ansvarlig for fuldstændigheden eller nøjagtigheden af oplysningerne og for direkte eller indirekte tab, som kan opstå på grund af fejl eller mangler heri. Markedsværdien på finansielle instrumenter kan både stige og falde, og det historiske afkast af et finansielt instrument er ikke en sikker indikation på fremtidlige afkast. Finansielle instrumenter, som er placeret eller investeret i udenlandske markeder, påvirkes også af svingning i valutakurser, som kan få værdien af instrumentet til at stige eller falde.