Oktober byder på store udsving

Det svage aktiemarked udgør en købsmulighed

Markedskommentar fra Sparinvest

Vi har fået denne kommentar til oktober måneds store udsving på aktiemarkederne fra vores samarbejdspartner Sparinvest, som vi gerne dele med dig. Læs her hvad Chefstrateg David Bakkegaard Kaarsbøl skriver. - og som en sidebemærkning, er vi meget enig i hans betragtninger. 

”Det svage aktiemarked i oktober udgør en købsmulighed

Aktiemarkedet har haft en kedelig udvikling i oktober, hvor de fleste markeder har tabt 6-10 pct. Udviklingen skal ses på baggrund af en generel afhængighed af pengepolitikken i specielt USA, hvor den amerikanske centralbank siden december har sat renten op fra 1,25 pct. til 2,25 pct. 

Stramningerne har betydet, at de højere renter i større udstrækning udgør en placeringsmæssig konkurrence til aktiemarkedet, som pga. høj prisfastsættelse har begrænsede afkast i vente over de næste 10 år. Det er ikke længere ukontroversielt at forudse et årligt afkast i amerikanske aktier på under 5 pct. over det kommende årti. Når 10-årige amerikanske statsobligationer i det samme tidsrum forventes at give lidt over 3 pct., er det ikke længere åbenlyst, at det risiko-justerede afkast er bedre i aktiemarkedet end i obligationsmarkedet.

Tilsvarende har der været frygt for en snart forekommende recession i USA, fordi rentekurven er blevet så flad, og fordi den amerikanske centralbanks guidance stadig er, at de korte renter kommer til at stige, hvorved en inverteret rentekurve ikke er langt væk. En inverteret rentekurve (hvor korte renter er højere end lange renter) er typisk associeret med en recession efter 12-24 måneder, som vi så i 1989, 2000 og 2007.

Frygten for handelskrig, initieret af Trump-administrationen, har også lagt en dæmper på markedet. Denne frygt kommer vi til at leve med en rum tid endnu, idet det demokratiske parti selv har deres handelspolitiske høge (eksempelvis Bernie Sanders), der selv har været med til at skabe den handelspolitiske dagsorden, som Trump har annekteret.

Vi er nu meget tæt på et midtvejsvalg, som afholdes den 6. november. Republikanerne har majoriteten i begge kamre og har derved været i stand til at gennemføre en række reformer, som i udpræget grad har understøttet aktiemarkedet (specielt selskabsskattelettelser og deregulering). Amerikanske virksomheder har haft stor gavn af disse reformer, men omkostningen har været stigende realrenter som følge af forventningen om større offentlige underskud med større gældsbyrde til følge.

Det forekommer i skrivende stund sandsynligt, at det demokratiske parti vil kunne vinde majoriteten i det ene kammer, repræsentanternes hus, mens republikanerne med stor sandsynlighed vil kunne bevare majoriteten i senatet. Dermed vil demokraterne kunne blokere for yderligere ekspansiv finanspolitik og yderligere skattelettelser, som i sig selv ville kunne få renten til at stige pga. større underskud. En større og hastigere stigning i de lange renter i USA ville kunne destabilisere aktiemarkedet.

Det mest sandsynlige scenario for aktiemarkedet ved midtvejsvalget er også moderat positivt. Dette understøttes i øvrigt også af en forbløffende positiv statistik for S&P500 i de historiske perioder efter midtvejsvalg. I de 17 midtvejs-valg, USA har haft siden 1950, er der ikke et eneste eksempel på, at S&P500 har haft negative afkast i det efterfølgende 6, 9, 12 og 18 måneder. Kigger vi blot på 6-måneders afkast, er det laveste af disse på 0,53 pct. i 2002-2003, mens det højeste er 21,47 pct. i 1990-1991. Medianen af 6-måneders afkast er hele 15,2 pct. Det er ikke en statistik, man ønsker at stå på den anden side af.

Endnu et argument for, at det nuværende fald i aktiemarkedet er en købsmulighed er, at prisfastsættelsen i MSCI World er faldet dramatisk i løbet af året. P/E er som følge af stor indtjeningsfremgang og lavere priser faldet fra 21,5 i slutningen af 2017 til nu under 17. Vi skal faktisk tilbage til 2014 for at se en P/E i MSCI World, der (kortvarigt) var så lav.

Det er også væsentligt at bemærke, at OECD’s ledende indikator for USA efter et kortvarigt fald er begyndt at stige igen, og at den ledende indikator fra Conference Board også holder sig på et ganske pænt niveau.

Samlet set ser det derfor ud til, at man som investor bør afholde sig fra at trykke på panik/sælg-knappen – og se det som en købsmulighed.”