Ingen risiko eller alligevel?

Konverterbare obligationer

Konverterbare obligationer

Vi hører af og til følgende påstand: "Der er da ikke risiko ved investering i obligationer" - men jo, det kan der sagtens være endda relativ stor risiko.

Som investor skal man være opmærksom på mange forskellige faktorer. Her er et lille udpluk af nogle af disse faktorer, som du skal være opmærksom på, hvis du vælger at investere i konverterbare obligationer.

Vi har spurgt i Sparinvest om begreber vi støder på bl.a. i den skrevne presse:

  • Varighed (Renterisiko)
  • Kursværdiens (inkl. vedhæftede rente) ændring ved en rentestigning på 1 % point.
  • Konveksitet: (Varighedens ændring ved en renteændring på 1 % point)

Konverterbare obligationer: Negativ konveksitet stiger i takt med, at obligationerne nærmer sig og derefter overstiger kurs 100. Obligationerne bliver mere og mere konverteringstruet, hvilket skyldes, at lånetager (der har obligationerne som lån i deres faste ejendom) har mulighed for at opsige lånet til kurs 100, selv om kursen er over 100.

Effekten er, at sådanne obligationer, når de nærmer sig og overstiger kurs 100, ved rentefald vil stige mindre end en tilsvarende inkonverterbar obligation, og derfor får lavere varighed. En sådan obligation kan derfor i princippet gå fra at være en obligation med høj varighed , og dermed ændre karakter til pludselig at blive et alternativ til at placere i en kort obligation.

OMVENDT kan en sådan obligation i en situation med (større) rentestigninger også pludselig gå fra at være en obligation med lav varighed til høj varighed, hvilket kan give investorer  betydelige og i værste fald uventede kurstab. Derfor bør investorer til sådanne obligationer være opmærksomme på og rådgives om disse egenskaber ved konverterbare obligationer.

Som du har læst ovenfor, er det et ikke bare lige, og kan være behæftet med en vis risiko, at investere i konverterbare obligationer. 

Så moralen: ja, der kan være risiko ved investering i obligationer. Vi har i en periode set, at  der er stor efterspørgsel efter danske obligationer fra udlandet. De ser måske ikke eller måske forstår de ikke ovennævnte mekanismer, hvilket kan betyde en ekstra risiko, hvis de vælger at sælge ud på en ubehagelig overraskelse.

Spørg endelig vores Formuecenter til råds. Vi er der for at hjælpe dig.