Hvidvask og terrorfinansiering

Hvordan arbejder Broager Sparekasse med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering?

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er en vigtig samfundsopgave, som vi i Broager Sparekasse tager meget alvorligt.

Det er vores ønske at minimere risikoen for, at Broager Sparekasse bliver misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. Det gør vi gennem overholdelse af hvidvaskloven og de regler, der er udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning. Vi har i sparekassen indarbejdet forretningsgange og procedurer for at håndtere loven og kravene bedst muligt.

Med udgangspunkt i det kendskab, vi har til vores kunder, arbejder vi løbende på at identificere mistænkelige forhold og underrette Sekretariatet for Økonomisk Kriminalitet (SØIK) om disse.

Hvidvask Task Forcen anbefaler 6 adfærdsprincipper til finanssektoren i arbejdet i relation til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Principper, som vi i Broager Sparekasse aktivt forholder os til og løbende arbejder med.

De 6 adfærdsprincipper:

  1. Vi sætter altid etik før profit
  2. Vi følger loven og lovens ånd
  3. Vi vil gerne kigges i kortene
  4. Vi arbejder målrettet med vores virksomhedskultur
  5. Vi påtager os ledelsesansvar og sikrer, at alle medarbejdere tager ansvar i forhold til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering
  6. Vi samarbejder konstruktivt med alle interessenter, herunder myndighederne

Vores medarbejdere besidder en faglighed, som sætter den enkelte medarbejder i stand til - på kvalificeret vis - at håndtere Broager Sparekasses risiko for hvidvask inden for de forskellige faglige områder.

Alle vores medarbejdere i sparekassen modtager løbende undervisning i kravene i hvidvaskloven samt relevante krav til databeskyttelse.

Sparekassens overordnede hvidvaskansvarlige er underdirektør Morten Vestergaard, der sikrer opfyldelse af krav i henhold til hvidvaskloven.