Solpark

Erklæring om de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger

Erklæring om de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger

Dette er en erklæring fra Broager Sparekasse om hensyntagen til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer. Erklæringen offentliggøres, idet sparekassen i forbindelse med udbud af pulje-løsninger tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.

I sparekassen vurderer vi aktuelt, at udslip af CO2 har den største negative indvirkning på klimaet. I flere af sparekassens investeringsprodukter er der derfor fokus på reduktion af virksomhedernes CO2-udledning. 

Sparekassen har i 2022 fortsat et særligt fokus på udslip af CO2. I forbindelse med offentliggørelsen af vores årsrapport for 2021 fremlægge vi en handlingsplan for reduktion af CO2-aftrykket af vores investeringsprodukter. Med opgørelsen har sparekassen fået en indikation af de væsentligste CO2-udledningskilder fra sparekassens investeringer. I forbindelse med fremlæggelsen af årsrapporten for 2022 følger vi op med denne handlingsplan. Endvidere forventer vi, at vi ligeledes offentliggør en handlingsplan for reduktion af det samlede CO2-aftryk fra vores udlån. 

Sparekassen har udarbejdet en ”Politik for integration af bæredygtighedsrisici”, hvori processen for identificering og prioritering af de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger og -indikatorer beskrives. 

Sparekassen distribuerer en række investeringsprodukter. Størstedelen af vores investeringsbeslutninger på vegne af kunder bygges op med produkter fra vores samarbejdspartnere på investeringsområdet, primært investeringsforeninger. Disse samarbejdspartnere er udvalgt med afsæt i vores politik for integration af bæredygtighedsrisici. Det betyder, at sparekassen i praksis lægger forvalternes hensyntagen til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer til grund, når vi sammensætter investeringsporteføljer, og når vi i forbindelse med puljeløsninger tager investeringsbeslutninger på vegne af kunderne. 

Som det er beskrevet i vores ”Politik for integration af bæredygtighedsrisici” udvælges vores samarbejdspartnere og produktleverandører på investeringsområdet, f.eks. investeringsforeninger, blandt mange kriterier også ud fra et kriterie om, at vores kunders formuer kan investeres ansvarligt og med et bæredygtigt aftryk. Et af fokuspunkterne er bl.a., at samarbejdspartneren via aktivt ejerskab understøtter udvikling og langsigtet værdiskabelse i de selskaber, der investeres i. 

De udpegede samarbejdspartnere har alle i et eller andet omfang tilsluttet sig overholdelse af adfærdskodekser for ansvarlig forretningsskik og internationalt anerkendte standarder for due diligence og rapportering. 

Juni 2022