Braoger Sparekasse Apotekerhaven

Erhvervstilskud til energispareprojekter

Private virksomheder kan få tilskud fra Erhvervspuljen til energispareprojekter. Tilskuddet dækker op til 50 % af omkostningerne. 

Styrk jeres konkurrenceevne og grønne profil

Energispareprojekter kan både sænke energiudgifterne og forbedre konkurrenceevnen. Jeres grønne profil bliver styrket, hvilket kan være med til at tiltrække flere kunder. 

Energispareprojekter er med til at sænke energiforbruget i Danmark som et led i målet om at reducere Danmarks CO2-udledninger med 70 % i 2030.

Eksempler på projekter, der kan få tilskud

  • Udskiftning af kedel med varmepumpe
  • Etablering af varmegenvinding
  • Forbedring af klimaskærm
  • Energioptimering af procesanlæg

Læs mere om Erhvervspuljen på SparEnergi.dk.

Sådan søger du

Puljen åbner 5 gange i løbet af 2022. Første gang er fra d. 4. til 18. januar. Ansøgningen foregår i 2 faser.

Læs mere og ansøg på ENS.dk