Hvorfor eje, når man kan

Lease?

Erhvervsleasing

Når det gælder finansiering af biler til erhvervsmæssig brug, er leasing i dag mere reglen end undtagelsen.

Fordelene er mange

Leasing af person- og varebiler til erhvervsvirksomheder er en af Broager Sparekasses nye, stærke sider. Vi kan tilbyde en individuel løsning, som giver et godt overblik og sikrer en optimal finansiering.

Fordelene ved leasing

 • Lave etableringsomkostninger
 • Leasingydelsen er en fradragsberettiget driftsudgift
 • Mulighed for at skifte materiellet ud
 • Mulighed for sæsonleasing
 • Intet momsudlæg
 • Ingen tinglysningsafgifter

Værd at vide

Fakta om leasing

Finansiel leasing:

En leasingaftale, hvor leasingtager har hele ansvaret for den leasede genstand, f.eks. med hensyn til service og vedligeholdelse samt restværdi.

Forlængelse:

Efter udløb af oprindelig leasingperiode, kan aftalen forlænges. Prisen på dette afhænger af, hvilken restværdi der er indbygget, og i hvor lang en periode aftalen skal forlænges.

Leasingafgift:

Den betaling, der skal fortages hver måned, kvartalt eller årligt for brugen af det udstyr, der er omfattet af leasingaftalen. Leasingafgiften betales forud.

Operationelleasing:

Her er det leasingselskabet, der påtager sig risiko for restværdi. Service og vedligeholdelse er ofte indeholdt i den månedlige leasingafgift.

Rammeaftale:

Et tilsagn om leasingfinansiering på en bestemt størrelse, der giver leasingtager mulighed for at foretage løbende indkøb.

Restværdi:

Den værdi, det leasede udstyr forventes at have ved udløb. Restværdien skal altid sættes til en realistisk handelsværdi.

Sale-leaseback:

Leasingselskabet køber udstyr af bruger, og leaser det tilbage til bruger igen.

Myter om leasing

Leasing er dyrt

Leasing er ofte billigere end lån fordi:

 • Der er ikke omkostninger til tinglysning/sikringsakt, idet leasingselskabet ejer udstyret i leasingperioden.
 • Leasingtager skal ikke selv finansiere momsudlæg som ved køb/lånefinansiering.
 • Leasingselskabet er storkunde hos eksempelvis bilforhandlere og kan ofte få større rabatter end leasingtager selv kan - rabatten gives videre til kunden og medfører en reduceret hovedstol.

Leasingaftalen er dyr at komme ud af

 • Leasingaftalen er som udgangspunkt uopsigelig for begge parter, men efter nærmere aftale er det muligt for leasingbruger at udskifte og tilkøbe udstyr, eller evt. frikøbe aftalen til en aftalt pris.

Vil eje aktivet selv

 • Ved finansiel leasing af udstyr opnår leasingtager en uindskrænket brugsret, nøjagtig som ved køb.
 • Det betyder, at virksomheden har alle de sædvanlige rettigheder og forpligtelser, som følger med et traditionelt ejerskab.
 • Ved udløb af aftalen er der mulighed for at købe udstyret til en aftalt pris.

Det er vanskeligt at bogføre leasing

 • Mindre virksomheder i klasse B skal ikke bogføre leasing, men alene oplyse de samlede leasingforpligtelser i regnskabet.

Leasing er for virksomheder i krise

 • Kreditvurderingsprocessen ved leasing er mindst lige så restriktiv som ved andre typer af finansiering. Virksomheder i åbenlys krise kan derfor ikke få tilbud om leasingfinansiering.
 • Alle C20 virksomheder, og stort set alle øvrige børsnoterede virksomheder, har leasingaftaler.

Vi har prøvet det, og det var ikke godt!

 • Leasingfinansiering er i konstant udvikling - de konkurrencedygtige vilkår og den store fleksibilitet ved denne finansieringsform har betydet, at leasingmarkedet er i kraftig vækst.

Det er besværligt og dyrt at lease biler

 • Hvis leasingtager ikke ønsker at købe bilen efter leasingperiodens udløb, leveres bilen tilbage (operationel leasingaftale). Nye biler falder hurtigt i værdi og mange overraskes derfor over, at deres bil ikke er mere værd. Gennem leasing lider leasingtager ikke den økonomiske tab, som ellers opstår ved salg af brugt bil.