Lån og kreditter

Er det bedst med lån, kredit eller er leasing den bedst løsning? Sammen finder vi frem til den mest optimale kreditform for din virksomhed. Vi sparrer med dig, så du og din virksomhed får den bedste løsning.

Kassekredit

Kassekreditten finansierer din virksomheds daglige drift, såsom løbende omkostninger, tilgodehavender hos dine kunder samt varekøb.
Med en kassekredit kan du klare virksomhedens daglige ind- og udbetalinger ved sæsonudsving og i perioder med svingende likviditet.
Likviditeten er et vigtigt fokusområde for din virksomhed, og den kan næsten altid forbedres.
 

Erhvervslån

Erhvervslån finansierer forskellige typer af aktiver som f.eks. bygninger, maskiner, kapacitetsudvidelser, grunde og betaling af goodwill. Et helt traditionelt banklån med afvikling.
 

Garantier

Garantier er ofte et vigtigt element ved indgåelse af handler og/eller kontrakter.
 
Af typiske garantityper kan nævnes:
 • Betalingsgaranti 
 • Arbejds-/varegaranti (f.eks. AB92 garantier)
 • Leveringsgaranti 
 • Tilbudsgaranti 
 • Forudbetalingsgaranti 

Erhvervsbygninger

Realkreditlån med DLR Kredit

Broager Sparekasse samarbejder på erhvervsområdet med DLR Kredit.
DLR Kredits hovedaktivitet er at yde realkreditlån til erhvervsformål: 

 • Industri- og håndværksejendomme
 • Private boligudlejningsejendomme, andelsboliger og almene boliger
 • Kontor- og forretningsejendomme
 • Jordbrugsejendomme (landbrug og gartneri)

DLR Kredit kan tilbyde næsten alle former for realkreditlån:

 • Fastforrentede kontant- og obligationslån med eller uden afdrag
 • Rentetilpasningslån i DKK og EUR med eller uden afdrag
 • På privatområdet (din private bolig og sommerhus) samarbejder Broager Sparekasse på realkreditområdet med Totalkredit

Kontakt en af vores rådgivere og få mere at vide om DLR Kredit eller Totalkredit.

Energiforbedring med ZEROerhverv

- invester i energibesparelser i virksomheden
Er du interesseret i minimering af virksomhedens omkostninger til energi? Så er vores finansiering for ZEROerhverv sikkert noget for dig.
Ofte kan man reducere energiforbruget ved selv mindre investeringer. Og der er større besparelser, end man tror.
 
Med ZEROerhverv tilbyder vi virksomheder en konkurrencedygtig finansieringsmulighed, når man vil have udført de energibesparelser, der er økonomisk rentable og samtidig øger virksomhedens konkurrenceevne.
 
Energirigtig optimering dækker både over at reducere virksomhedens energi- og ressourceforbrug, men også investering i ny teknologi.

Vores erhvervsrådgivere står klar til en snak om finansiering, når f.eks.:

 • Du har en virksomhed og ideen til reduktion af energiforbruget i din virksomhed, men mangler finansieringen til selve investeringen.
 • Du har overvejet at finde besparelser i din virksomheds energiforbrug, men har brug for at få finansieret både konsulentbistand og indkøb af anlæg.
 • Du ved, du kan forbedre din bundlinje, ved at reducere energiforbruget med f.eks. ny teknologi og har brug for få finansieret investeringen.

Og der kan være mange erhvervsmæssige energibesparelser at gå i gang med – alt lige belysning og rumvarme til ventilation, intelligent IT, opvarmning eller køling. Kontakt vores erhvervsrådgivere og lad os give jer et konkurrencedygtigt bud på, hvordan I kan få finansieret jeres energirigtige planer.