Vi skal kende vores kunder

Derfor spørger vi om ID

"Hvorfor beder I om ID igen?"

Vi forstår godt, hvis du stiller dig selv det spørgsmål. Det er nemlig ikke usædvanligt, at vi beder dig om ID-oplysninger, når du fx skal oprette en konto, veksle penge eller betale en regning kontant.

Som sparekasse spiller vi en vigtig rolle i kampen mod hvidvask, kriminalitet og terrorfinansiering. Hvidvaskloven kræver, at vi som sparrekasse har et godt kendskab til vores kunder, så vi forebygger misbrug af det finansielle system. Vi tager dette samfundsansvar alvorligt. Derfor beder vi om ID-oplysninger, så vi kan validere dig som kunde. 

Vi vil helst ikke virke irriterende og mistænkeliggørende. Men sikkerhed og tryghed er vigtigt for os - det vil vi gerne skabe for dig som kunde. Selvom du har været kunde hos os i mange år, vil du opleve, at vi løbende beder om ID. Vi er nemlig forpligtet til at opdatere vores kunders oplysninger med jævne mellemrum.

Hvis vi har mistanke om, at en transaktion har tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering er vi forpligtet til at underrette myndighederne.