Gendarmstien

SIDEN 1845

Om Broager Sparekasse

Lokalt Engagement

Broager Sparekasse er din lokale sparekasse. Vi er ikke den største sparekasse, og det vil vi heller ikke være, for der er fordele ved at være et mindre pengeinstitut.

Hos Broager Sparekasse er du ikke en af mange. Vores størrelse gør os nærværende, og giver os mulighed for at sætte os ind i netop din situation og levere de løsninger, som passer bedst til dig.
Vi har åbne døre, højt til loftet og en uformel tone, og vi arbejder altid på at være bedre end andre banker. 

Sparekasse siden 1845

Lokalsamfundet er vigtigt for os, og det har det været lige siden begyndelsen i 1845. 

Vi er forankret og synlige lokalt, og det er med til at gøre os til den lokale sparekasse. Derfor støtter vi også lokalt. Som en del af lokalsamfundet vil vi gerne bidrage, så vi sammen udvikler og skaber muligheder og gode oplevelser. Derfor støtter vi årligt lokale tiltag med godt 2,5 millioner. Vi er stolte af og glade for at kunne give noget tilbage til vores lokalområde.

Historien

Broager Sparekasse er en af landets ældste sparekasser. Vi har eksisteret siden 1845 - og det er vi stolte af!

Broager Sparekasse er i dag en selvejende institution - ingen ejer sparekassen og ingen skal have udbytte af sparekassens drift. Sparekassen er oprettet af og for kunderne og fungerer i dag som ren garantsparekasse. 

Garanterne vælger hvert 4. år repræsentantskabet, som vælger bestyrelsen. Garanterne har i alle årene siden stiftelsen i 1845 været det bærende element i Sparekassen. Ved stiftelsen gik man rundt i sognet og fik borgerne til at kautionere for fra 5 til 15 Rigsdaler Courant. Der blev tegnet 1500 Rigsdaler Courant.

Det gamle garantsystem blev i 1921 ændret til, at 100 garanter indbetalte 200 kr. i garantkapital og kautionerede for yderligere 300 kr. - indtil da havde man ikke indbetalt noget beløb, men alene kautioneret. Disse 100 garanter var det bærende element helt op i 1960'erne, hvor der i forbindelse med fusionen med Nybøl Sogns Spare- og Laanekasse skete en udvidelse af antallet. Garantbeviserne var eftertragtede og gik i arv fra far til søn, men havde også den konsekvens, at mange følte sig stødt over lukketheden og nogle har aldrig helt glemt, at de dengang ikke kunne få et garantbevis.

Garantantallet er udvidet betydeligt og i dag er antallet over 5.000. Vore garanter bliver i dag tilbudt flere garantfordele. 

Regnskaberne blev igennem årene ført på dansk med undtagelse af perioden 1848 - 1851, hvor de blev ført på tysk.

I en kort periode fra år 1900 og til 1921 var Sparekassen omdannet til et G.m.b.H. (selskab med begrænset hæftelse).

I 1899 blev der på generalforsamlingen vedtaget, at der efter mødet skulle være spisning for garanterne; en tradition, som stadig videreføres.

Overskuddet blev igennem alle årene holdt på et særdeles lavt niveau indtil i 1960'erne, hvor lovgivning begyndte at stille krav til den soliditet, som pengeinstitutterne af hensyn til kundernes sikkerhed skulle have.

Den ændring har betydet, at sparekassen i dag skal have en rimelig indtjening, men hvor hensynet til kunderne stadig er i højsædet.