Lars Christensen - Broager Sparekasse

Årsrapport 2018

2018 levede op til forventningerne

Broager Sparekasse’s regnskab for 2018 levede op til forventningerne

Regnskabet for 2018 viser et resultat før skat på tilfredsstilende kr. 22,6 mio. mod et resultat på 24,5 mio. i 2017. Resultatet er således det næstbedste i sparekassens nu snart 175 årige historie. Forventningerne lå i intervallet kr. 21 -24 mio.

Indtægterne er steget men det er omkostningerne også, således at der er mindre fald i resultatet før skat. Omkostningsstigningen kan hovedsagligt henføres til stigende IT-udgifter samt stigende udgifter til personale. Disse omkostningsstigninger betragtes som investeringer i fremtiden, hvorfor der også forventes stigende indtægter i årene fremover. 

Der er fortsat stigende indtægter på sparekassens værdipapirbeholdning. Kursgevinsten stammer i det væsentligste fra sparekassens beholdning af sektorselskaber, herunder bl.a. DLR-Kredit, Sparinvest og Bankinvest.

Årets udgift til nedskrivninger (hensættelse til tab på kunder) er reduceret til kr. 0,5 mio. mod kr. 1,5 mio. i 2017. Landbruget har i 2018 været udfordret på bl.a. svinepriser samt tørke. Sparekassen har i regnskabet afsat yderligere kr. 1 mio. til eventuelle kommende tab på landbruget. Beløbet er indeholdt i de samlede nedskrivninger på kr. 0,5 mio. Sparekassen har en forholdsvis lav andel på 7% af det samlede udlån til landbruget.

Kapitalprocenten falder fra 18,1 % ultimo 2017 til 17,7% ultimo 2018. Faldet skyldes ændrede regnskabsregler pr. 01. 01. 2018. Uden ændringen ville kapitalprocenten kunne opgøres til 18,3%. Sparekassen er dog fortsat rigtig godt postret til de kommende stigende kapitalkrav frem mod 2023.

Sparekassen overholder alle 5 punkter i Tilsynsdiamanten.

For 2019 forventes et resultat i størrelsesordenen kr. 17-20 mio. Faldet skyldes hovedsagligt forventninger til højere nedskrivninger, hvor der forventes en nedskrivningsprocent på 0,5 % mod 0,04% i 2018.

Etablering i Vojens

I 2018 åbnede sparekassen en filial i ishockey-hallen i Vojens. Der er etableret mange nye kundeforhold i Vojens, ligesom der er givet tilsagn fra endnu flere kunder, når vi åbnede en ”rigtig” filial. Ved udgangen af 2018 blev det derfor besluttet at åbne en ”rigtig” filial, hvorfor sparekassen er på udkig efter egnede lokaler, ligesom der er godt gang i at ansætte yderligere personale til Vojens filialen.

 

Lokalt engagement og bæredygtighed

Sparekassen har i 2018 fortsat været en glad giver til mange lokale kultur- og sportsarrangementer. Med vores Lokalpulje har vi igen støttet foreningerne i vores lokale markedsområde. Bæredygtighed ligger os også på sinde, hvorfor vi gennem en årrække har givet en lavere rente på lån til energirigtige biler ligesom
til energirenovering af boligen – de såkaldte ZERO bil- og boliglån.

Se endvidere vedlagte uddrag af årsrapporten for 2018.