Nyt system til foreningskunder

Det lokale foreningsliv betyder meget for sparekassen, som har en lang tradition for at understøtte det lokale forenings- og kulturliv.

Et særligt fokus på hvidvaskning og terrorfinansiering øger alle pengeinstitutters krav om kundekendskab. Det har øget det administrative arbejde betydeligt og samtidig betyder de nye krav ekstra arbejde til sparekassens foreningskunder.

For at kunne minimere omkostningerne for foreningskunder vil sparekassen - med et nyt system - gøre det nemmere for foreningerne at indsamle de lovpligtige dokumenter. Samtidig får bestyrelserne stillet et populært værktøj til rådighed.

Et værktøj, der samler foreningens arbejde

Systemet hjælper med at samle bestyrelsens arbejde og derved frigive vigtig tid, som kan bruges til det vigtige arbejde i foreningen. Bestyrelsen kan gratis benytte systemet til blandt andet medlems- og kontingenthåndtering, dagsorden, referat, dokumenter og opgaver.

Sidder du i en bestyrelse med foreningskonto i sparekassen, sender sparekassen en unik invitation til dig.

Sparekassen håber med de nye muligheder at bidrage positivt til de mange frivillige foreninger i lokalområdet.