Halvårsregnskab 2021

Tilfredsstillende halvårsresultat

Tilfredsstillende halvårsregnskab

Broager Sparekasses bestyrelse har netop godkendt halvårsregnskabet for 2021, som viser et tilfredsstillende resultat.
Resultatet før skat lyder på 8,9 mio. kr. mod 2,0 mio. kr. i 2020.

Der er pres på rentemarginalen i hele branchen, men det til trods, er det lykkedes sparekassen at øge de samlede renteindtægter og gebyrindtægter.

"Vi har en god basisindtjening med stigende indtægter og faldende udgifter. Og det er nødvendigt, når vi skal ruste og sikre os mod udsving i fremtiden", lyder det fra en tilfreds sparekassedirektør, Lars Christensen.

De stigende indtægter skyldes bl.a. indførelsen af negativ rente på indestående over 100.000 kr. og de faldende udgifter stammer fra personale- og administrationsomkostninger. Flere opgaver, som tidligere har været langsommelige og manuelle bliver nemmere og nemmere at løse med digitale værktøjer, som vinder mere og mere frem.

Hurtigere, nemmere og smartere med digitale løsninger

"Det er ikke kun vores arbejdsgange, der bliver hurtigere og mere digitale - vores kunder er også med på den rejse. Vi er allesammen ved at vænne os til at bruge de selvbetjeningsløsninger vi har. Det er gået op for mange her under corona, at det slet ikke er nødvendigt at komme fysisk ind i banken så ofte, som de har gjort tidligere", fortæller Lars Christensen.

Ikke hårdt ramt af corona

Sparekassen har ikke været økonomisk hårdt ramt af corona, men er forberedt på, at det ikke er slut endnu og situationen pludselig kan tage en drejning. Der afsættes yderligere 3 mio. som buffer og for at være på forkant ved eventuelle kriser.

Der har i løbet af første halvår været en pæn indlånsstigning for både privat og erhverv. Samtidig er kunders investerede formue også stærkt stigende.
"Udlånsstigningen og stigning i investerede formue er faktorer som indikerer, at det går den rigtige vej. Det er også med til at sikre, at vi fortsat kan drive en lokal sparekasse med en pæn bundlinje" lyder det fra Lars Christensen.

De i årsrapporten for 2020 udmeldte forventninger til resultatet for 2021 på kr. 14 – 18 mio. før skat, forhøjes til mellem kr. 18 – 22 mio. før skat. Dette er dog under forudsætning af, at markedet, herunder rentemarkedet, ikke ændrer sig væsentligt.

Halvårsregnskabet

Se halvårsregnskabet for 2021