Årsrapport 2021

Et meget tilfredsstillende regnskab for 2021

Direktør i Broager Sparekasse, Lars Christensen, er yderst tilfreds med regnskabet for 2021. Et resultat, der beror på lav arbejdsløshed blandt privatkunder og høj aktivitet på bolig-, erhvervs- og investeringsområdet.

Årsregnskabet viser et resultat før skat på kr. 29,4 mio. mod kr. 14,3 i 2020. Det er således det næstbedste resultat i sparekassens nu 177-årige historie. Ifølge Lars Christensen skyldes resultatet overordnet set lavere omkostninger og højere indtægter.

Høj aktivitet blandt kunderne

”Set ud fra den meget lave arbejdsløshed generelt har vores privatkunder det rigtig godt. Vores udgifter til eventuelle kommende tab har derfor vist sig at være en indtægt, hvor vi har kunne tilbageføre nedskrivninger fra tidligere år”, fortæller Lars Christensen. 

Kendetegnende for 2021 har været en høj aktivitet på bolig- og erhvervsområdet, hvilket har gjort, at den samlede nettoudlånsformidling er på mere end kr. 480 mio. via DLR-Kredit, Totalkredit og sparekassens egen udlånsformidling.

I 2021 har sparekassen også startet leasing-aktiviteter op under eget udlån, hvilket ifølge Lars Christensen er kommet rigtig godt i gang.

Kundernes lyst til og interesse for at investere har været højere end forgangne år, hvilket også kan mærkes i sparekassen.

Fortsat fokus på IT-udvikling og lokal nærvær

”I 2021 er vi blevet lidt færre medarbejdere ved naturlig afgang, men håndteringen af den øgede aktivitet er blevet hjulpet godt igennem ved hjælp af flere IT-aktiviteter, som fortsat bliver et fokuspunkt i udviklingen af vores sparekasse. Så vi kan rådgive og hjælpe vores kunder på den mest effektive måde,” fortæller Lars Christensen.

Selvom selvbetjeningsløsninger er fremtiden for landets sparekasser og banker, er det vigtigt for Lars Christensen at holde fast i sparekassens grundværdier om at være en lokal og nærværende sparekasse, hvor rådgivningen foregår i øjenhøjde og med blik på de individuelle løsninger for kunderne.

Forventninger til 2022

Med en kapitalprocent på 22% er sparekassen godt polstret til at modstå fremtidige uforudsete udfordringer.

”Selvom de forgange år har været påvirket af corona, kan vi ikke se, at vores erhvervskunder har forringet deres betalingsevne. Men hvis vi alligevel skulle have overset noget, har vi foretaget et samlet ledelsesmæssigt skøn på kr. 15,9. mio., så vi er klar til at dække eventuelle konsekvenser af corona-situationen,” fortæller Lars Christensen og fortsætter om forventningerne til 2022:

”Når vi kigger ind i 2022, forventer vi ikke samme aktivitet på boligområdet, ligesom vi ikke forventer at kunne tilbageføre nedskrivninger, som vi gjorde i 2021.”

Ud fra de forudsætninger forventer sparekassedirektøren et resultat for 2022 før skat på kr. 18-23 mio.

 

Lars Christensen, direktør i Broager Sparekasse

Se årsrapporten

 Læs hele årsrapporten for 2021