Lars Christensen

Det bedste resultat nogensinde

Årsregnskab 2019

Årsregnskab 2019 – det bedste resultat nogensinde

2019 har været et meget tilfredsstillende år for Broager Sparekasse med overskud, succesfuld åbning af ny filial og udsigt til et 175 års jubilæum i 2020. 

Regnskabet for 2019 viser et resultat på 29,9 mio. i overskud før skat mod et resultat på 22,7 mio. for 2018.
”Resultatet er det bedste nogensinde i sparekassens snart 175 årige lange historie. Det er vi meget tilfredse med og stolte af”, siger Broager Sparekasses direktør Lars Christensen.

Det flotte resultat skyldes blandt andet, at sparekassen har haft stigende nettorente- og gebyrindtægter på baggrund af konverteringsbølgen igennem året. Det store rentefald på realkreditlån har givet boligejere mulighed for at omprioritere deres lån, hvilket mange kunder har benyttet sig af.Sparekassens kapitalsituation er også meget tilfredsstillende. Kapitalprocenten er steget fra 17, 7 til 20,9. Det betyder, at sparekassen er godt polstret til at modstå kommende krav og økonomiske udsving.

Det lave renteniveau betyder, at sparekassen i december 2019 indførte negativ rente for erhvervskunder. ”Vi har endnu ikke taget endelig stilling til om negativ rente også skal gælde for vores private kunder”, siger Lars Christensen. 

Succesfuld åbning af ny filial i Vojens
I 2019 slog sparekassen dørene op til en ny filial i Vojens i Rådhuscentret. Åbningen var meget succesfuld, og Lars Christensen glæder sig over, at de lokale i Vojens har taget rigtig godt imod sparekassen: ”Åbningen i Vojens har betydet, at flere nye kunder er kommet til. Vi er rigtig glade for at have etableret et solidt fodfæste fra start og glæder os til at engagere os endnu mere i et sønderjysk lokalsamfund”. Året har generelt budt på kundetilgang i alle sparekassens filialer.

Sparekassen har i alt fået 487 nye kunder i 2019.

175 års jubilæum i år
I 2020 fejrer vi 100-året for Genforeningen, men allerede 75 år før blev Broager Sparekasse stiftet. Det fejrer sparekassen selvfølgelig også med kunderne. Den positive udvikling gennem årene skyldes i særdeleshed sparekassens garanter – nye som gamle - der har været med til at hæve garantkapitalen. ”Vores garanter skal have glæde af vores gode resultat for 2019 og fejringen af de 175 år. Derfor indstiller bestyrelsen til, at renten på garantbeviserne stiger fra 3,5 % til 5 %”, siger Lars Christensen.

Forventninger til 2020
Lars Christensen har mere moderate forventninger fremadrettet: ”Vi kigger ind i en periode med fortsat lavt renteniveau, og det har betydning for sparekassens indtjeningsevne. Derfor forventer vi heller ikke, at regnskabet for 2020 vil resultere i mere end 15-18 mio. før skat.” 

Det høje resultat i 2019 skyldes bl.a. et salg af sparekassens aktier i Sparinvest til Nykredit. Indtjeningen er en engangsindtjening, som ikke kommer igen i 2020.
Selvom åbningen af den nye filial i Vojens har været en succes, og der er kommet flere nye kunder til, så tager det tid at løbe en ny filial i gang. Derfor forventer Lars Christensen heller ikke, at Vojens bidrager positivt til bundlinjen før 2023.

2020 bliver et år, der kommer til at bære præg af sparekassens 175 års jubilæum. Lars Christensen og de øvrige medarbejdere i Broager Sparekasse glæder sig til at fejre jubilæet med garanter, kunder og samarbejdspartnere.

Se endvidere uddrag af årsrapporten 2019.
Se hele årsrapporten for 2019 på vores regnskabsside.